[[suggestion]]
Konferanse for kvinners helse og trygg abort – Norge gir 85 millioner kroner

Konferansen for She Decides skal samle støtte til kvinners tilgang til trygge aborter og informasjon om familieplanlegging og seksuell og reproduktiv helse. Dette er et svar på Donald Trumps kutt i stønader til organisasjoner som informerer om eller utfører aborter.

Norge har allerede varslet en støtt på 85 millioner kroner til fondet. I tillegg har den norske regjeringen varslet at de vil øke støtten til FNs befolkningsfond, UNFPA. Til stede på konferansen i Brussel i dag er også den norske barne- og likestillingsministeren Solveig Horne. Sverige har varslet at de gir nærmere 200 millioner kroner.

Representanter fra 50 land deltar på giverkonferansen i Brussel. Konferansen skal samle penger, men også øke bevisstheten rundt abortspørsmålet internasjonalt.  Det er Danmark, Sverige, Belgia og Nederland om arrangerer konferansen.

Sveriges visestatsminister Isabella Lövin sier i en uttalelse at de vil vise at det finnes en motvekt til de farlige trendene vi ser fra USA og andre deler av verden.

Du kan også gi penger! Se nettsidene til She Decides her, hvor også privatpersoner kan donere et valgfritt beløp

Lenke:

Et svar på amerikanske budsjettkutt

Giverkonferansen kommer som et svar på Trump-administrasjonens kutt i bevilgninger til organisasjoner som driver med sikre aborter og reproduktiv helse. De amerikanske kuttene vil utgjøre over 600 millioner dollar, og har vakt sterke reaksjoner verden rundt.

She Decides-initiativet legger vekt på at kvinners rett til trygg abort og reproduktiv helse er viktig for å nå FNs bærekraftsmål. Særlig bærekraftsmål 3 som omhandler å sikre god helse og bærekraftsmål 5 om full likestilling av kjønnene og styrke kvinner og jenters rettigheter.

I følge WHO dør 50 000 kvinner årlig, 7 millioner trenger hvert år behandling etter utrygge aborter. I tillegg har 225 millioner mennesker som ønsker prevensjonsmidler ikke tilgang til det.

Trumps ordre om å fjerne og nekte økonomisk støtte til bistandsorganisasjoner som jobber for informasjon om abort, er ikke noe nytt. Ronald Reagan innførte denne regelen tidlig på 80-tallet, men den har blitt avskaffet av hver demokratiske president og gjeninnført av hver republikanske.

Les også

Abonner på nyhetsbrev: