[[suggestion]]
Kunnskap og engasjement er nøkkelord for FN-sambandets nye generalsekretær

- Vi har en viktig rolle som pådriver for at skolen gir barn og unge kunnskap om verden rundt oss. Kunnskap om FN og FNs arbeid er sentralt for å forstå hvordan internasjonalt samarbeid om globale løsninger fungerer, sier Uteng da Silva.

- Utviklingen i verden viser oss at FN som arena for internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang. Krigen i Syria, høyrepopulisme som vinner fram, og et Europa som ikke finner felles løsninger på flyktningsituasjonen angår oss alle. Vi trenger et handlekraftig FN for å løse disse utfordringene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles utviklingsagenda som skal nås innen 2030. Det krever felles innsats av alle verdens land, også Norge.

- FN-sambandet skal være en pådriver for at Norge skal nå målene her hjemme og at de skal gjenspeiles i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi skal sikre kunnskap om bærekraftig utvikling og engasjement for de gode løsningene, sier Uteng da Silva.

Anne Cathrine Uteng da Silva kommer fra stillingen som seksjonsleder i Flyktninghjelpen. Hun har i mange år jobbet med utvikling og humanitære spørsmål, og hun har også vært regiondirektør for Norsk Folkehjelp i det sørlige Afrika.

 

Abonner på nyhetsbrev: