[[suggestion]]
Kunstutstilling under Internasjonal uke

Denne uken finner du en kunstutstilling på Bergen Offentlige Bibliotek, den er gratis og åpen for publikum gjennom hele Internasjonal uke.

Tema for utstillingen er FNs bærekraftsmål nummer 4, som handler om å sikre en rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Flere kunstnere er med på prosjektet, og alle har en forskjellig innfallsvinkel til hvorfor og hvordan utdanning er viktig.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om hva bærekraftsmålene er her.

Internasjonal uke i Bergen arrangeres i år for trettende gang, 21.-29. oktober.

Kunstutstillingen på Bergen Offentlige Bibliotek har et samspill og er knyttet sammen med biblioteket på en måte som peker på viktigheten av lærdom.

Utstillingen er kuratert av Jannicke Olsen, konsept og ide er av Jannicke Olsen og Atle Kårstad.

Medarrangører for arrangementet er Folkeakademiet Hordaland og Høgskolen Kristiania. Etter Internasjonal uke skal utstillingen ut på turne i Bergen og Hordaland.

Bildene er fra åpningen av kunstutstillingen. Alle foto av Ørjan Andreassen.

Abonner på nyhetsbrev: