[[suggestion]]
Likestilling i arbeidslivet har stagnert i 20 år, ifølge ny FN-rapport

Den nye rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at det har vært enorm fremgang for kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet siden ILO vedtok de første konvensjonene om kvinner og arbeid i 1919.

Betydelige fremskritt har blitt gjort siste hundre år, men den gode trenden stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden. ILO-rapporten hevder at noe av fremgangen innen likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres.

- Rapporten er enda et varsel om at alle land må prioritere arbeid for likestilling og kvinners rettigheter hvis vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Rapporten A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, samler forskning og data fra ILOs Women at Work Centenary Initiative, lansert i 2013.

Ulikhet i utdanningsnivå er ikke hovedårsaken

Kvinner er underrepresentert i lederposisjoner. Det er bare rundt 27 prosent av lederne i verden i dag som er kvinner. Det er et tall som har endret seg lite de siste 27 årene, ifølge ILO-rapporten. Samtidig har kvinnelige ledere med større sannsynlighet høyere utdanning enn mannlige ledere.

Selv om økt utdanningsnivå styrker kvinners muligheter i arbeidslivet, får ikke kvinner de samme mulighetene i arbeidslivet som menn med lik utdanning.

ILO-rapporten viser at i 2018 er det fortsatt mer sannsynlig for kvinner enn for menn å være ansatt i såkalte lav-ferdighetsyrker. Kvinner står samtidig overfor verre arbeidsforhold enn menn.

Hvordan skal vi nå bærekraftsmål 5 om likestilling?

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva påpeker at verden er avhengig av å oppnå likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet om vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030:

- Målet om full likestilling er ambisiøst, men bærekraftsmålene skal nå alle og setter en forventning til hva som er riktig. Og noe annet enn full likestilling er et dårlig mål.

ILO-rapporten hevder at det må tas ulike verktøy i bruk for å tette gapet mellom kvinner og menn, at vi for eksempel ikke kan løse problemet gjennom utdanning eller likelønn alene, men satse på flere ulike tiltak samtidig.

Ressurser

Dette er en pressemelding fra FN-sambandet, du finner alle våre pressemeldinger her.

Abonner på nyhetsbrev: