[[suggestion]]
Mer enn halvparten av verdens barn og unge lærer ikke godt nok

Om lag 617 millioner av verdens barn og unge tilegner seg ikke grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk, ifølge en ny rapport fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

Rapporten forteller at vi kan stå overfor en global «læringskrise» som for alvor kan true prosessen fram mot å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Lenke: Dette er FNs bærekraftsmål

«Tallene er svimlende, både hva gjelder bortkastet menneskelig potensial, og mulighetene for å oppnå bærekraftig utvikling», sier Silvia Montoya, direktør for UNESCOs institutt for statistikk, i en pressemelding.

Det er kvaliteten som svikter

Rapporten anslår at om lag 387 millioner barn i barneskolealder og 230 millioner i ungdomsskolealder ikke oppnår grunnleggende ferdighetsnivåer i lesing og matte. Noe overraskende viser det seg at to tredeler av de berørte barna går på skole. Av totalt 387 millioner som mangler basisferdigheter i lesing, går 262 millioner av dem på skole.

I Afrika sør for Sahara, regionen hvor problemet er størst, vil nærmere 90 prosent av alle barn mellom 6 og 14 år aldri oppnå grunnleggende ferdigheter i lesing og matte. Sentral- og Sør-Asia har den nest høyeste andelen berørte, med 81 prosent.

UNESCO-rapporten antyder at årsakene til problemene først og fremst knytter seg til manglende skoletilgang, manglende evne til å holde barna værende på skolen, og for dårlig kvalitet på undervisningen.

Bærekraftsmål nummer 4 stiller krav om kvalitetsutdanning

Montoya sier at de nye tallene bør få oss til å innse at det må investeres langt mer i kvalitetsundervisning. FNs bærekraftsmål 4 krever at myndigheter forplikter seg til å «sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning, og fremme livslange læringsmuligheter for alle.»

Lenke: Les hele rapporten (PDF)

Dette er en versjon av artikkelen som først ble publisert hos UNRIC, 22. september.

 

Stikkord

  • FNs bærekraftsmål
  • UNESCO
  • utdanning

Abonner på nyhetsbrev: