[[suggestion]]
NHO-direktør Kristin Skogen Lund med i FNs nye kommisjon for arbeidsliv

FNs nye arbeidslivskommisjon består av 28 medlemmer - næringslivstopper, akademikere, FN-ledere og arbeidsministere fra mange land.

Hva tenker NHO er det viktigste med etableringen av en slik internasjonal kommisjon?

- Arbeidslivet er i rask endring, og det på en måte som berører alle land, alle bransjer og alle arbeidstakere. Det handler om at en ny bølge av teknologiske endringer skyller inn over oss, og at mennesker, prosesser, intelligente IKT-systemer og fysiske omgivelser blir sammenkoblet og kan samhandle på helt nye måter. I tillegg ser vi en utvikling med en viss økning i andre tilknytningsformer i arbeidslivet enn den tradisjonelle faste ansettelsen.

Dette sier Kristin Skogen Lund i en e-post til FN.no, når vi ber henne kommentere den nye ILO-kommisjonen. Kommisjonen skal undersøke hvordan vi best kan møte fremtidens utfordringer knyttet til fremtidens arbeidsliv.

- Gitt disse store endringene synes jeg det er helt på sin plass at ILO nå løfter dette temaet som sin viktigste satsing frem mot hundreårsjubileet i 2019, og gleder meg til å bidra, sier Skogen Lund.

 

ILO markerer hundreårsjubileum i 2019

Hva ønsker du og NHO å vektlegge gjennom rollen som medlem av kommisjonen?

- Norge er et land som allerede har digitalisert eller automatisert mange arbeidsprosesser. Gjennom et høyt kompetansenivå kombinert med bruk av ny teknologi, har vi klart å bli stadig mer produktive og konkurransedyktige. Jeg håper disse erfaringene kan være relevante i diskusjonene i kommisjonen. I tillegg er våre gode erfaringer med det tette samarbeidet mellom partene i arbeidslivet noe jeg vil vektlegge i arbeidet, sier Skogen Lund til FN.no.

Kommisjonens arbeid skal munne ut i en rapport som skal legges frem ved ILOs 100-årsjubileum og FNs arbeidskonferanse i Genève i juni 2019.

ILO ble etablert i 1919 som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig. Etablering var basert på forståelsen om at varig fred bare kunne sikres gjennom sosial rettferdighet. Økonomisk samarbeid og et forpliktende internasjonalt lovverk om arbeidsliv var og er viktig for å regulere den internasjonale konkurransen.

Etableringen av denne nye arbeidskommisjonen er andre fase i ILOs prosjekt «The Future of Work». Første fase har vært fire tematiske diskusjoner knyttet til fremtidens arbeidsliv som har foregått de siste 18 månedene i over 110 land.

- Fremtidens arbeidsliv formes nå

- Fremtiden er ikke avgjort på forhånd. Vi må skape den ut fra våre verdier og den politikken vi former, sa ILOs general-direktør, Guy Ryder, på åpningsmøtet av kommisjonen.

Ressurser om FN og arbeidsliv

Spørsmål om FN og globalt arbeidsliv?

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: