[[suggestion]]
NHO-leder Kristin Skogen Lund om fremtidens arbeidsliv under årets ILO-konferanse

6. juni talte NHOs leder Kristins Skogen Lund om fremtidens arbeidsliv på årets IOE-forum under Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève.

IOE står for International Organisation of Employers. Det er en paraplyorganisasjon for arbeidsgiverorganisasjoner, der NHO er medlem. IOE arrangerer et årlig diskusjonsforum under ILO-konferansen. Årets forum handlet om hvordan vi skal skape et fremtidig arbeidsliv med mangfold, likhet og inkludering. 

Skogen Lund talte om behovet for å forme et rammeverk for å sikre mangfold, likhet og inkludering. Hun snakket om hva som fungerer godt med den norske modellen, og hvilke utfordringer det norske arbeidslivet står overfor.

- Det norske samfunnet karakteriseres av høy grad av tillit

NHO-lederen åpnet med å si noe som fikk alle i salen til å le godt, nemlig at «det har blitt sagt om Norge at alle kjenner noen som kjenner noen som kjenner statsministeren» .

Bare fem millioner innbyggere forklarer mye, men ikke alt, sa hun, og pekte deretter på den høye graden av tillit innad i befolkningen som et karakteristisk trekk ved det norske samfunnet. 

- Det er denne tilliten vi finner igjen i det nære samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene – fra det nasjonale nivået ned til den enkelte arbeidsplass.

Den norske modellen skaper også produktivitet

Skogen Lund sa til forsamlingen at «få vil være uenig i at en viktig ingrediens for å skape tillit i et samfunn er like rettigheter og muligheter for alle». Hun oppsummerte deretter hvordan den norske modellen også resulterer i økonomisk vekst.

- Muligheter skaper tillit som fører til dialog som fører til produktivitet, sa Skogen Lund.

Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv

Kristin Skogen Lund er den eneste norske representanten i ILOs verdenskommisjon for fremtidens arbeidsliv, som ble til i fjor. Kommisjonen har hatt tre av fire møter, og skal levere sin sluttrapport i januar i 2019.

Kommisjonens arbeid skjer i forbindelse med et av prosjektene ILO har opp mot organisasjonens 100-årsjubileum i 2019, som skal markeres på ILO-konferansen til neste år.     

Kort om ILO-konferansen

ILO-konferansen er en årlig konferanse som i år var fra 28. mai til 8. juni. Konferansen fungerer som generalforsamlingen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål.

Flere enn 5700 delegater fra de tre partene i ILO - myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner – er representert og kommer fra de 187 medlemslandene.

Les også:

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: