[[suggestion]]
Nå har seks skoler i Telemark blitt UNESCO-skoler

Rjukan ungdomsskole er en av skolene som har valgt å bli en UNESCO-skole. Rektor Jorunn Dahl mener det er viktig at elevene vet hvorfor UNESCO har en ordning med verdensarvsteder.

– Med særskilt fokus på verdensarven er det viktig at vi knytter verdensarvstatusen til UNESCO og til organisasjonens betydning for fred og utvikling i verden. Elevene og lærerne må bli bevisste på at verdensarven er en del av noe større, sier Dahl.

UNESCOs skolenettverk ASPnet, er et globalt nettverk av rundt 10 000 utdanningsinstitusjoner i 180 land. Det er gratis å være UNESCO-skole og i Norge har 35 skoler valgt å bli med i nettverket.

– I Telemark finner vi det stedet i Norge som sist kom inn på UNESCOs verdensarvliste, nemlig Rjukan - Notodden Industriarv. Vi er derfor veldig glade for at så mange skoler i dette området ser på UNESCO-skolenettverket som en mulighet til å få UNESCOs idealer inn i skolen, sier Marianne Mathisen i FN-sambandet, som er koordinator for UNESCO-skolene.

Hva gjør en UNESCO-skole?

På Rjukan ungdomsskole har de i mange år jobbet med internasjonalt arbeid. Blant annet har de vært aktive deltakere i flere vellykkede Comenius skolepartnerskap. Det nye medlemskapet i UNESCOs skolenettverk ASPnet er et viktig bidrag i skolens internasjonale arbeid.

– Vi håper ASPnet vil bidra til å skape et nettverk nasjonalt og internasjonalt og være en ressursbank for oss. I første omgang vil vi bruke nettverket av UNESCO-skoler i et nytt prosjekt der fokuset vårt er på barn og unge som fremtidige forvaltere av kulturarv og verdensarv, forteller Dahl.

Det er et mål for Telemark fylke og verdensarvkommunene Notodden, Tinn og Vinje, at skolene skal jobbe med verdensarven. Anne Haugen Wagn jobber som prosjektleder for å få verdensarven inn i læreplanene. Hun er veldig positiv til at vi nå har seks UNESCO-skoler i Telemark.

– Det bidrar til å sette det internasjonale perspektivet på Rjukan - Notodden industriarv, sier hun.

Wagn er i sluttfasen av en toårsperiode der hun arbeider med å få verdensarven inn i læreplanene. Det gjelder hele løpet fra barnehagene til videregående skoler, i de tre verdensarvkommune Notodden, Tinn og Vinje. Prosjektet er finansiert blant annet av de tre kommunene, Riksantikvar og Telemark fylkeskommune.

En UNESCO-skole satser spesielt på internasjonalisert undervisning og bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Nettverket består av alt fra barneskoler til høyskoler. Menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold er temaer som går igjen i store og små prosjekter ved UNESCO-skolene.

– Skolene i nettverket er veldig engasjerte. De feirer ulike FN-dager, fordyper seg i lokal, nasjonal og internasjonal kulturarv, tenker ut nye måter å lære om bærekraftig utvikling på og bruker menneskerettighetene som rettesnor for skolenes egen visjon, forteller Mathisen.

UNESCOs visjoner passer med målet for grunnopplæringen i norsk skole

UNESCOs visjoner og mål om fred, demokrati, internasjonalt og interkulturelt samarbeid og respekt for menneskerettighetene er i samsvar med verdier som tradisjonelt står sterkt i Norge. I tillegg samsvarer UNESCOs visjon og nettverkets arbeid svært godt med målet om at grunnopplæringen skal ha en bred internasjonal og flerkulturell forankring. Dette går blant annet frem av formålsparagrafen for skolen. Den sier at opplæringen i skole og lærebedrift skal «opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell forankring».

– Vi har i Norge også en læreplanreform under arbeid som fremhever tre flerfaglige temaer. Disse er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. UNESCO og ASPnet kan være med å forankre disse temaene i skolen, og ASPnet bidrar med faglig påfyll, ideer og ressurser som kan hjelpe skolene med måloppnåelse på disse temaene når de trer i kraft, sier Mathisen.

ASPnets historie og visjon

Det internasjonale skolenettverket ASPnet – Assosiated Schools Project Network – ble opprettet av UNESCO i 1953. For UNESCO var det i etterkrigstiden viktig å skape fred i verden gjennom utdannelse og dannelse, og det er fortsatt grunntanken i organisasjonen.

Skolene i nettverket skal bidra til å realisere UNESCOs ideer gjennom å styrke det internasjonale perspektivet i undervisningen.

UNESCO trekker frem fire hovedtemaer for ASPnet-skolene: Verdens utfordringer og FNs rolle, utdanning for bærekraftig utvikling, fred og menneskerettigheter og interkulturell læring. Skolenettverket startet med 33 skoler i 15 land. I dag deltar ca. 10 000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.

Ressurser

Lenke: Her får du vite mer om hvordan din skole kan bli en UNESCO-skole

Stikkord

  • ASPnet
  • skole
  • UNESCO

Abonner på nyhetsbrev: