[[suggestion]]
Nordiske land er kritiske til menneskerettssituasjonen i Kina og Saudi-Arabia

Danmark og Island uttrykte seg denne uka svært kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia og Kina. De norske spørsmålene derimot, får kritikk fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.

Kritikken fra Danmark og Island var rettet mot pågående saker som blant annet drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul og Kinas behandling av religiøse og etniske minoriteter i Xinjiang og Tibet.

– Danmark er ekstremt bekymret for forholdene for sivilsamfunnsaktivister og journalister, inkludert det utenomrettslige drapet på Jamal Khashoggi, sa Morten Jespersen, Danmarks representant i FNs menneskerettighetssråd.

Danmark anbefalte den saudiarabiske regjeringen å endre nåværende lovgivning eller vedta tilleggslovgivning for å sikre pressefrihet og ytringsfrihet. Danmark roste reformene som tillater saudiarabiske kvinner å kjøre bil, men uttrykte bekymring for manglende likestilling mellom kjønnene, og anbefalte at Saudi-Arabia avskaffer vergesystemet som gjør at alle kvinner må ha en mannlig verge.

Norge får hard kritikk

Sophie Richardson er leder av Kina-avdelingen i Human Rights Watch. Hun kritiserer kraftig de norske spørsmålene, melder Aftenposten 6. november.

– Den umiddelbare reaksjonen min egner seg ikke på trykk. Denne høringen er bare så god som medlemslandenes vilje til å stille kritiske spørsmål gjør den til. Og de norske spørsmålene er veldig vage, noe som gjør det lett for kineserne å respondere med vage svar, sier hun.

Fem spørsmål sto på Norges liste. Her er de, i forkortet versjon (sitat Aftenposten, 6. november):

  • Hva gjør Kina for å forhindre at frihetsberøvelsen i Xinjiang skjer på en vilkårlig måte?
  • Hva gjør Kina for å redusere bruken av dødsstraff og for å sikre åpenhet om bruken av denne straffemetoden?
  • Hva gjør Kina for å sikre et trygt miljø for menneskerettighetsforkjempere?
  • Hva gjør Kina for å respektere, beskytte og sikre ytringsfrihet for alle borgere, slik Norge foreslo ved forrige høring – et forslag Kina godtok?
  • Når skal Kina ratifisere FN-traktaten for politiske rettigheter (ICCPR)?

Island på linje med Danmark

Island, som Danmark, uttrykte også kritikk når det gjaldt drapet på Khashoggi i Istanbul, og likestilling mellom kjønnene. Island krevde også at Saudi-Arabia setter fengslede kritikere av regimet fri og stanser krigføringen i Jemen.

Den danske representanten pekte på at menneskerettighetene må sikres for etniske og religiøse minoriteter i Xinjiang og Tibet. Danmark uttrykte også bekymring for at det blir stadig mindre rom for sivilsamfunnet i Kina.

Hva er UPR?

En av de viktigste funksjonene til Menneskerettighetsrådet er gjennomføringen av Universal Periodic Review (UPR). Hvert fjerde år sender alle FNs medlemsstater inn en rapport der de beskriver hva de har gjort for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i sitt land.

Målet er at alle land skal jobbe med sine utfordringer, uavhengig av utgangspunkt. Etter at rapporten er levert, behandles den i Menneskerettighetsrådet, som gir råd om hvordan landet kan forbedre sitt arbeid.

Denne høstens UPR pågår fra 5. til 16. november. De neste sesjonene er satt opp til henholdsvis 21. januar – 1. februar og 6. - 17. mai.

Finland ble gransket av Menneskerettighetsrådet i mai 2017. Norge skal granskes i april-mai 2019, og Sverige i januar-februar 2020. Både Island og Danmark skal gjennomgås i UPR i 2021, henholdsvis oktober-november og januar-februar.

Finn hvert enkelt lands UPR-rapport og Menneskerettighetsrådets kommentar her

 

Abonner på nyhetsbrev: