[[suggestion]]
Norge gir halv milliard til jobbskaping i utviklingsland

Regjeringen vil derfor bruke 500 millioner kroner i tilskuddsordninger de neste fem årene. I tillegg er det satt av 25 millioner til jobbskaping i inneværende år. 

Yrkesutdanning og opplæring er viktig for å skaffe jobb til ungdom og unngå de negative konsekvensene av arbeidsledighet.

 

Hvordan skape arbeidsplasser?

Regjeringen oppfordrer til partnerskap mellom private bedrifter, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Sammen kan dette bidra til næringsutvikling, økonomisk vekst og jobbskaping i lokalsamfunnene i fattige land. 

Den ene ordningen har som formål å bidra til god bedriftsetablering og jobbskaping i utviklingsland.

Les mer om bedriftsstøtte for næringsutvikling og tilskuddsordningen som Norad forvalter.

Den andre ordningen tar for seg yrkesopplæring som skal bidra til at ungdom og unge voksne i utviklingsland opparbeider seg ferdigheter som etterspørres av næringslivet eller som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Les mer om yrkesopplæringsprogrammet som er del av Norges satsing på utdanning globalt.

– Med disse ordningene ønsker vi å bygge relevant yrkesfaglig kompetanse og skape jobber og næringsutvikling for den raskt voksende befolkningen i verdens fattige land, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding 8. september.

 

Bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Økonomisk vekst er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, men denne veksten må komme flere enn en liten elite i landet til gode.

Høy arbeidsledighet innebærer at utviklingslandene går glipp av store ressurser som kunne bidratt til verdiskaping og samfunnsutvikling. For store ulikheter kan føre til sosial uro særlig blant yngre mennesker uten jobb.

Bærekraftsmål 8 sier at vi skal jobbe for «bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsvekst og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hver en eneste år.

Vi må også bedre forholdene for 780 millioner fattige som er i arbeid. Dette er kvinner og menn som arbeider, men som allikevel tjener under 2 dollar dagen, og dermed forblir i fattigdom.

Abonner på nyhetsbrev: