[[suggestion]]
Norge gir over 500 millioner kroner til Verdens matvareprogram

Verdens matvareprogram (WFP) er en sentral aktør for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult innen 2030. 

- Norge har hittil i år gitt over en halv milliard kroner i støtte til WFPs humanitære arbeid. Det inkluderer både kjernebidrag og øremerket støtte i flere av verdens mest prekære kriser. WFP er en svært viktig humanitær partner i kampen mot sult og underernæring, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I 2017 ble det anslått at mer enn 800 millioner mennesker mangler tilgang til mat. WFP arbeider for å sikre mat til de mest sårbare blant disse. I 2018 er kjernebidraget fra Norge økt til 290 millioner kroner. I tillegg er Norges øremerkede støtte hittil i år på 216 millioner kroner til befolkningen i Syria og nabolandene, Jemen, Sør-Sudan, Afghanistan, DR Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Åpent møte på PRIO med David Beasley: How Can Improved Food Security Alleviate Conflict? Mer informasjon og påmelding her

Kontanter eller mat?

Lederen for Verdens matvareprogram, David Beasley, besøker Norge 12.-13. april. I tillegg til å møte utenriksminister Eriksen Søreide, skal han også møte utviklingsminister Astrup og Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Tema for møtene vil blant annet være humanitær respons på de største matkrisene, bekjempelse av kjønnsbasert vold og overgrep, samarbeid mellom humanitær innsats og utviklingsbistand samt FN-reform.

WFP har de seneste årene trappet opp arbeidet med kontantbasert assistanse i tillegg til distribusjon av mat. Dette har Norge støttet. WFPs programmer består i dag av om lag 20 prosent kontanter og kuponger.

- Norge er pådriver for innovasjon og økt bruk av kontanter i den humanitære bistanden. Kontantoverføringer gir befolkningen flere valgmuligheter og økt verdighet. I tillegg vil det i mange situasjoner være mer effektivt enn nødhjelpsleveranser, og bidrar til å stimulere lokal matproduksjon og lokale markeder. Når WFP og andre organisasjoner satser på kontanter har det dermed også en utviklingseffekt, sier utenriksministeren.

Norge og WFP har en fireårig partnerskapsavtale for perioden 2016 -2019. Denne innebærer forutsigbare kjernebidrag basert på årlige konsultasjoner om humanitære prioriteringer og strategisk samarbeid.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: