[[suggestion]]
Norge støtter jobbskaping for egyptisk ungdom

De deltok i den arabiske våren i håp om en bedre fremtid, men fem år etter revolusjonen sitter store deler av egyptisk ungdom tilbake skuffet og arbeidsledige. Egypt har 35 millioner unge mennesker i alderen 15 til 29 år. Arbeidsløsheten for denne aldersgruppen er svært høy. 27 prosent står utenfor arbeidslivet og har droppet helt ut av utdanningssytemet.

Arbeid er avgjørende for stabilitet og bekjempelse av fattigdom. En jobb å gå til gir fremtidshåp. Egypt er en viktig regional aktør i Nord-Afrika og Midtøsten. 

Den norske regjeringen undertegnet derfor 28. november en samarbeidsavtale med ILO hvor målet er å få flere egyptiske ungdommer i arbeid. Det skal opprettes nye anstendige arbeidsplasser, bærekraftige bedrifter og mer inkluderende økonomisk vekst.

Les også: FN-sambandets profil om den arabiske våren

Jobbskaping gjennom norsk bistand

Med avtalen følger over 10 millioner kroner for til prosjektet Employment for Youth in Egypt (EYE). Prosjektet har som mål å skape jobbmuligheter for ungdom i Egypt.

Jobbskaping og næringsutvikling er blant satsingsområdene i norsk bistandspolitikk. Derfor vil regjeringen bidra til opplæringsprogrammer i Egypt, som skal øke produktivitet, styrke innovasjon og å støtte små og mellomstore bedrifter for unge egyptere.

Les også: 500 millioner kroner til yrkes- og fagutdanning i utviklingsland

Overføringene til Norfund har økt med 25 prosent på fire år. Norfunds oppgave er å bidra til utvikling gjennom lønnsomme og bærekraftige investeringer. Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Fondet har investert mer enn 15 milliarder kroner i 700 selskaper i utviklingsland.

VIDEO: Utenriksdepartementet publiserte denne videoen på Facebook etter signeringen av avtalen med ILO og Egypt.

Bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Økonomisk vekst er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, men denne veksten må komme flere enn en liten elite i landet til gode.

Les også:

Høy arbeidsledighet innebærer at utviklingslandene går glipp av store ressurser som kunne bidratt til verdiskaping og samfunnsutvikling. Store ulikheter kan føre til sosial uro, særlig blant yngre mennesker uten jobb.

FNs bærekraftsmål nummer 8 sier at vi skal jobbe for «bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Og i delmål 8.5 heter det at vi «innen 2030 skal oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid».

Abonner på nyhetsbrev: