[[suggestion]]
Norges trepartssamarbeid i arbeidslivet er en ressurs for å oppnå Parisavtalen

Det er de sju arbeidslivsorganisasjonene YS, LO, Unio, Akademikerne, NHO, Virke og KS som står bak kampanjen Arbeidslivets klimauke

Etter at konferansier Bård Vegar Solhjell, påtroppende leder i WWF, hadde ønsket velkommen, talte klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han vektla at grønn konkurransekraft starter i arbeidslivet. Senere i programmet var det paneldiskusjon med representantene fra de sju arbeidslivsorganisasjonene.

Et poeng som gikk igjen i løpet av paneldiskusjonen var at fokus på utslippskutt i arbeidslivet har et stort potensial, at Parisavtalen angår oss alle, og at det norske trepartssamarbeidet i arbeidslivet er en viktig ressurs for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

Trepartssamarbeid i både Norge og i FN

Trepartssamarbeid i arbeidslivet betyr at både myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har dialog og forhandlinger om hvordan arbeidslivet skal organiseres. Trepartssamarbeidet er en viktig del av den såkalte norske modellen.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er organisert på samme måten. ILO er den eneste organisasjonen i FN med en slik trepartsstruktur. Den norske tradisjonen med et slikt organisert arbeidsliv har gjort at mange andre land vil lære om den norske modellen.

Les hvordan den norske modellen skapte stor interesse under FNs arbeidskonferanse i Genève i 2017

Undersøkelse om arbeidslivets syn på klima

Prosjektlederen for Arbeidslivets klimauke, Camilla Gramstad (Virke), presenterte funnene fra en ny undersøkelse om arbeidsliv og klima. Funnene viser at både engasjementet og potensialet for å gjøre mer for klima og miljø er høyt:

  • Åtte av ti små og mellomstore virksomheter er opptatt av miljø i stor eller veldig stor grad.
  • Bare fire av ti små og mellomstore virksomheter tror det lønner seg for virksomheten å gjennomføre miljøtiltak.
  • Bare én av ti små og mellomstore virksomheter har et klimaregnskap.

Undersøkelsen ble gjennomført av NORSTAT på oppdrag fra partene i arbeidslivet. Representanter for 600 små- og mellomstore virksomheter har svart på spørsmålene. Halvparten av virksomhetene er i privat sektor, mens den andre halvparten er i offentlig sektor.

Samarbeidsavtaler om bærekraftig utvikling mellom arbeidslivsorganisasjonene Virke, LO og YS

Under møte på Kulturhuset ble det fremhevet at i de reforhandlede hovedavtalene mellom Virke og LO og mellom Virke og YS fra 12. januar i år, ble det enighet om at «partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling».

Det at bærekraftig utvikling ble en del av samarbeidsavtalene mellom disse arbeidslivsorganisasjonene ble ansett som en av de viktigste endringene ved årets forhandlinger. Initiativet begrunnes med at næringslivet må ta ansvar for å bidra til å nå Parisavtalen.

Kort om Parisavtalen

  • Tidligere var det bare rike land som var forpliktet til å kutte klimagassutslipp. Parisavtalen gjelder for alle land, selv om det forventes at de rike landene skal gjøre mest.
  • Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal inneholde et mål for hvor mye landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. Hver gang det fornyes må det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang.
  • Alle land skal rapportere hvordan det går med utslippskuttene hvert femte år fra og med 2023.

Ressurser

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: