[[suggestion]]
Norsk universitet tar ledende rolle med å fremme FNs bærekraftsmål

Det er FN-organisasjonen for akademia United Nations Academic Impact (UNAI) som har valgt ut UiB til partneruniversitet. UNAI er et initiativ som skal knytte sammen universiteter og aktører innen høyere utdanning og bidra til å realisere bærekraftsmålene.

UNAIs initiativ «SDG Hubs» skal knytte ledende forskningsinstitusjoner tettere opp mot FNs arbeid med bærekraftsm¨ålene og skape forskningssentrum rundt hvert av de 17 målene.

̶  Vi gleder oss over at UNAI har invitert oss til å ha en rolle som inspirator og ser frem til å arbeide både med dem og andre aktører i FN-systemet for å fremme kunnskap, forskning og utdanning for et bærekraftig hav, sier professor Edvard Hviding til UiBs nettsider. Han er vitenskapelig leder for initiativet SDG Bergen.

De neste tre årene skal UiB ta en ledende global rolle med å engasjere og inspirere partnere i arbeidet med bærekraftige hav og promotere spesielt FNs bærekraftsmål 14  om «liv under vann».

FNs bærekraftsmål blir universitetsfag

Universitetet i Bergen er et av Norges ledende forskningsuniversiteter UiB har lansert et nytt havforskningssenter som skal styrke forskningen om bærekraftige hav. Forskning og utdanning innen hav og marin sektor er ett av tre fokusområder for universitetet.

Universitetet har også innført bærekraftsmål 14 «liv under vann» og 15 «liv på land» som egne universitetsfag for bachelorstudenter.

– Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet på UIBs nettsider.

Fagene er åpne for studenter fra ulike fagretninger, og målet er å styrke fokuset på bærekraft ved universitetet og oppfordre til diskusjon om disse temaene på tvers av fagretninger.

– Vi vil vektlegge det å belyse sammenkoblingene og vekselvirkningene mellom de forskjellige bærekraftsmålene, samt delmålene under SDG14 og SDG15 – for eksempel hvis du skal bevare havet (SDG 14), kan det bli mer utfordrende å utrydde sult (SDG 2). For det tredje ønsker vi at studentene lærer å tenke kritisk og å kunne gjenkjenne motivene til ulike aktører når bærekraft er oppe i samfunnsdebatten, sier Måren.

Store ambisjoner

De nye fagene er åpne for alle studenter, men Bergens ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftsmål stopper ikke der.

– Ambisjonen er at UiB og andre utdanningsinstitusjoner i Bergen etter hvert kommer til å tilby emner som dekker de 17 bærekraftsmålene, og at alle emnene undervises i vårsemesteret og avsluttes med en felles SDG-studentkonferanse hvor studentene presenterer postere som sluttproduktet for sitt emne, sier Enberg til UIB.

Universitetet planlegger også å delta i en bærekraftig jordomseiling i 2021 og bidra med forskning. Dersom jordomseilingen går som planlagt skal UiB lage skreddersydde studieprogrammer med bærekraftsmålene som ramme for denne reisen.

̶  Studentene skaper universitetet vårt. Opplevelse du får fra en reise som denne er viktig for å utvikle nye, unge ledere. Utfordringene vi står overfor som bærekraftsmålene tar opp krever en generasjon av unge, flinke ledere, og mange av dem får sin forskningsbaserte utdanning av høy kvalitet her ved UiB. Vi gir kompetente ledere til samfunnet, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

UiB er det første norske universitetet som har institusjonalisert Agenda 2030, og universitetet arrangerer en egen konferanse om bærekraftsmålene hvert år. Les mer om dette her.

Ressurser

Les på FN.no: Dette er FNs bærekraftsmål

Abonner på nyhetsbrev: