[[suggestion]]
Norske penger skaper jobb for syriske flyktninger i Jordan

Nylig var Charlotte Gede Vidnes på besøk i Jordan for å se hvordan FNs arbeidsorganisasjon (ILO) bruker sine uøremerkede midler (RBSA) i landet. Hun er arbeidsråd ved Norges FN-delegasjon i Genève. Norge er en av ILOs største givere av RBSA-midler. 

- Norge har en klar politikk for å støtte anstendig arbeid for alle. Vi er glade for å se at RSBA-midlene er med på å bidra til langsiktig utvikling i Jordan. ILO spiller en viktig rolle i å fremme arbeidstakerrettigheter og sosial dialog over hele verden, sier Vidnes ved den norske FN-delegasjonen i Genève.  

Sammen med andre donorland fikk hun se hvordan ILO bruker sine frie midler til å fremme sysselsetting blant syriske flyktninger.

656 000 syrere er per i dag registrert som flyktninger av UNHCR i Jordan. Arbeidsledigheten er stor, spesielt blant unge. Flyktningkrisen utfordrer Jordans evne til å tilby grunnleggende tjenester til egen befolkning, og ikke minst til flyktningene fra nabolandet Syria.

Yrkesrettet hjelp med fire midler

Ett av prosjektene ILO har i Jordan er å kartlegge syriske flyktningers realkompetanse og utsted kompetansesertifikater. Dette verifiserer flyktningenes kunnskaper innen sitt arbeidsfelt, og gjør det lettere å få arbeidstillatelse fra jordanske myndigheter.

Arbeidsrådens feltbesøk inkluderte deltakelse på en seremoni hvor 120 arbeidere ble tildelt slike sertifikater i byggebransjen. Norge prioriterer støtte til utdanning og at flyktninger skal få arbeidstillatelser. Slik kan flyktningene kunne livnære seg selv fremfor å bli avhengig av bistand.

Innsatsen mot syriske flyktninger og jordanere viser betydningen av frie midler. ILO har brukt 1,8 millioner dollar av RSBA-midlene til tiltak rettet mot denne gruppen, som igjen har generert nye 40 millioner dollar fra donorgivere som ønsker å støtte prosjektene.

Se også:

Anstendige arbeidsforhold og minstelønn er en utfordring

Under feltbesøket i Jordan ble tekstilfabrikken Classic Fashion besøkt. Fabrikken tar del i Better Work-programmet som har som mål å forbedre arbeidsforholdene i klesindustrien, samt gjøre sektoren mer konkurransedyktig.

Programmet er et samarbeid mellom ILO og Det internasjonale finansieringsinstituttet, og er et av ILOs flaggskipprogrammer.

I Jordan er de fleste ansatte i klesindustrien migrantarbeidere som kommer til Jordan i søken etter bedre arbeidsforhold og høyere lønn enn det som er oppnåelig i hjemlandet.

Det har vært en utfordring for klesindustrien i Jordan å tilby anstendige arbeidsforhold og minstelønn for tekstilarbeiderne, samtidig som de driver bedriften på en lønnsom og konkurransedyktig måte.

Se også:

Dette er grunnen til at tekstilindustrien er full av migrantarbeidere og flyktninger som jobber for lavere lønn og lengre arbeidsdager enn jordanske arbeidere. Dette har skapt et todelt system der flyktninger og migranter får dårligere betingelser enn lokalt ansatte.

ILO planlegger flere bidrag og tiltak for å hjelpe flyktningene til å skaffe arbeid og inntekt, gjennom arbeidstillatelser innenfor de sektorene jordansk arbeidslov tillater. Til nå har om lag 37 000 arbeidstillatelser blitt gitt til flyktninger i Jordan. Målet er å nå 200 000 innen februar 2018. 

 

Les nyhetssak fra ILO om besøket i Jordan

Les nyhetssak fra ILO om kartlegging av flyktningers realkompetanse

Abonner på nyhetsbrev: