[[suggestion]]
Ny FN-rapport: Sult som våpen i krig

Mot slutten av 2018 ble matsikkerhetsituasjonen forverret på grunn av konfliktene i Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, DR Kongo, Sør-Sudan og Jemen. Samtidig opplevde Somalia, Syria og Tsjadbassenget noe forbedret matsikkerhet, ifølge en ny FN-rapport.

 – Denne rapporten viser igjen den tragiske linken mellom konflikt og sult, og hvordan dette påvirker altfor store deler av verden. Vi trenger bedre og raskere tilgang i alle konfliktsoner, slik at vi kan nå flere sivile som trenger vår hjelp. Men det verden trenger mest av alt, er en slutt på all krig, skriver WFP-sjef David Beasley i rapportens forord.

Sult forårsaket av krig og konflikt eskalerer

I mai 2018 ba FNs sikkerhetsråd om en rapport om omfanget, alvorlighetsgraden og årsakene til sult i konfliktsoner. Rapporten, som er utarbeidet av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogram (WFP), ble overlevert Sikkerhetsrådet mandag.

– Denne rapporten demonstrerer tydelig hvordan væpnet konflikt påvirker livene til millioner av menn, kvinner, gutter og jenter som er fanget i kryssilden, skrev FAOs direktør-general José Graziano da Silva i forordet til rapporten.

– Bak disse tilsynelatende tørre statistikkene, er det ekte mennesker som opplever en grad av sult som er helt uakseptabel i det 21. århundret, sier han.

Det blir også stadig mer vold mot humanitære arbeidere, noe som tvinger organisasjoner til å gi opp livreddende operasjoner, og dermed etterlate mennesker som allerede er i fare i en enda mer sårbar situasjon. I hvert eneste land som er dekket av rapporten, har det skjedd angrep mot hjelpearbeidere og støtteapparat.

Humanitærretten må følges

Sikkerhetsrådets resolusjon 2417 fordømmer sult som et våpen i krig. Resolusjonen krever at alle parter i væpnet konflikt forholder seg til sine forpliktelser i humanitærretten, for å minimere påvirkningen militære handlinger har på sivile, inkludert matproduksjon og -distribusjon, og ved å tillate trygg humanitær adgang til sivile som trenger livsviktig mat og medisinsk hjelp.

– De millioner av menn, kvinner og barn som går sultne på grunn av væpnet konflikt, vil ikke bli færre før disse grunnleggende prinsippene blir fulgt, står det i den felles FN-rapporten.

Slik er utsiktene for noen av konfliktområdene:

 • Jemens tre år lange krig er en tydelig vekker om at krigshandlinger må stoppes umiddelbart, for å bekjempe verdens største matsikkerhetskrise. I landanalysen viser rapporten til at de krigende partene ikke anerkjenner beskyttelsesvernet til humanitære organisasjoner. Les mer om konflikten i Jemen her.
 • I Den demokratiske republikken Kongo har den væpnede konflikten i siste halvdel av 2018 ført til det nest høyeste antall mennesker i akutt matmangel (13 millioner). Les mer om konflikten i DR Kongo her.
 • Sør-Sudan: Etter mer enn fem år med krig, er det forventet at tørkesesongen vil starte tidligere enn normalt, noe som vil øke antallet mennesker som trenger umiddelbar humanitær støtte til hele fem millioner, i januar-mars 2019. Les mer om konflikten i Sør-Sudan her.
 • I Tsjadbassenget, inkludert nordøstlige deler av Nigeria, Tsjads Lac-region og Nigers Diffa-region, hvor ekstremistgrupper er svært aktive, forespeiler rapporten en betydelig forverring i matsikkerhet under sultsesongen i 2019 – 3 millioner mennesker vil oppleve akutt matmangel. Les mer om konflikten i Nigeria her.
 • I Afghanistan vil 47 prosent av rurale afghanere (10,6 millioner mennesker) oppleve akutt matunderskudd innen mars, dersom sårt trengt livreddende hjelp ikke når fram. Les mer om konflikten i Afghanistan her.
 • I Den sentralafrikanske republikk (SAR) var væpnet konflikt fremdeles hovedårsaken til sult i 2018, med 1,9 millioner mennesker i alvorlig matmangel. Les mer om konflikten i Den sentralafrikanske republikk her.

Stikkord

 • Afghanistan
 • Den sentralafrikanske republikk
 • DR Kongo
 • FAO
 • FNs sikkerhetsråd
 • humanitærrett
 • Jemen
 • konflikt
 • matsikkerhet
 • Sør-Sudan
 • Tsjadbassenget
 • WFP

Abonner på nyhetsbrev: