[[suggestion]]
Ny FN-resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

Forhandlingene om FN-resolusjonen ble ledet av Norge og ble enstemmig vedtatt i menneskerettighetskomiteen i FNs Generalforsamling i New York på mandag. I tillegg til Norge var 75 land medforslagsstillere.

- Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding 20. november.

Resolusjonen fordømmer drap på menneskerettighetsforsvarere og fordømmer kriminalisering og innskrenkning av deres arbeid. Resolusjonen krever at personer som er fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet og utøvd sine grunnleggende rettigheter, blir løslatt. Dette er første gang FNs medlemsland enstemmig vedtar et så sterkt og tydelig budskap om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere.

FN-konferanse i 2018

For å fremme dette budskapet vil FN neste år invitere til et høynivåmøte. Resolusjonen ber også FNs generalsekretær om å øke verdensorganisasjonens innsats for menneskerettighetsforsvarere.

- Jeg er glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk FN-resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. De er vårt fremste forsvar i kampen mot å svekke de universelle menneskerettighetene, sier Eriksen Søreide.

Mange som står opp for sine rettigheter tar en stor risiko. Studier viser at annenhver dag blir menneskerettighetsforsvarere som jobber for miljøsaker drept. Uten sterke talspersoner for at FNs bærekraftsmål skal gjelde alle, får ikke marginaliserte grupper, inkludert urbefolkninger, ta del i denne utviklingen.

- Denne resolusjonen har over flere år vært gjenstand for avstemming og tøffe forhandlinger. Det er en stor seier at alle FNs medlemsland klarte å samle seg om en sterk resolusjon. Dette sender et viktig signal til alle menneskerettighetsforsvarere om at stater ikke skal se dem som en trussel, men som en ressurs. Det er viktig å anerkjenne menneskerettighetsforsvareres positive rolle for å bygge og sikre bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn, sier utenriksministeren.

Les også: Utenriksdepartementets pressemelding her

 

Abonner på nyhetsbrev: