[[suggestion]]
Ny rapport viser markedsmuligheter for å nå FNs bærekraftsmål

Årets Global Opportunity Report fra DNV GL, Sustainia og FNs Global Compact, presenterer innovative løsninger for verdiskaping som kan bidra til å oppfylle fire av FNs 17 bærekraftsmål.

De fire bærekraftsmålene som årets rapport fokuserer på er: mindre ulikhet (mål 10), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), stoppe klimaendringene (mål 13) og liv under vann (mål 14). Lanseringen av rapporten, som fant sted i DNV GLs lokaler på Høvik utenfor Oslo, fikk oppmerksomhet fra ledere fra organisasjoner som LO, NHO, UNOPS, FNs Global Compact, i tillegg til statsminister Erna Solberg.

– Tjen penger på å gjøre vår verden bærekraftig!

Via en videohilsen sa Solberg at hun verdsatte at fokuset på nye markeder ble direkte knyttet opp til å nå FNs bærekraftsmål. Hun vektla viktigheten av innovative løsninger, som å tjene penger på å gjenbruke søppel i ny produksjon - «turn trash into cash», som hun sa.

NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var begge til stede på lanseringen og talte om viktigheten av samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter for å finne vinn-vinn-løsninger for å nå FNs bærekraftsmål.

– Det er en gledeligere tilnærming å kunne gå til bedrifter og peke på nye muligheter fremfor å si til dem at utslippene må ned, sa Hans-Christian Gabrielsen og ga på den måten ros til den konstruktive rollen den nye rapporten kan spille.

ILO og den norske modellen

LO-lederen sa at den norske modellen – der trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter er vesentlig – er noe Norge kan promotere internasjonalt som en god modell, spesielt med tanke på målet om å redusere ulikhet.

Det ble sagt av flere at FNs arbeidsorganisasjon ILO er en viktig arena for dette.

I fjor etablerte ILO en ekspertkommisjon for fremtidens arbeidsliv, som Kristin Skogen Lund er en del av. Skogen Lunds posisjon der ble nevnt som enda en kanal der den norske modellen kunne promoteres internasjonalt.

Ordstyreren, Sven Mollekleiv fra Røde Kors, trakk frem rollen til ILOs konvensjoner, og hvordan de legger et viktig grunnlag for å regulere arbeidslivet internasjonalt, og for å nå FNs bærekraftsmål.

UNOPS og FNs Global Compact

Det var også to FN-organisasjoner til stedet på lanseringen, representert ved UNOPS-direktør Grete Faremo og direktøren for FNs Global Compact, danske Lise Kingo.

Kingo snakket om viktigheten av å ha inkludert næringslivet i prosessen om FNs bærekraftsmål. Dette har gjort at selskaper verden over har inkludert bærekraftsmålene i sitt arbeid, i større og mindre grad. Kingo mente det var viktig å hele tiden minne verden på at de 17 bærekraftsmålene er en plan for hvilken retning verden skal gå i, og at nå som planen er på plass er oppgaven å gjøre de globale målene om til lokal virksomhet.

FNs Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 12 000 deltakere, inkludert mer enn 9 000 bedrifter fra over 160 land. FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper som omhandler menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. 

UNOPS er FNs kontor for prosjekttjenester og jobber med å iverksette planer innen utvikling, fredsbygging og humanitært arbeid i områder det er vanskelig å få gjennomført dem, slik som i konfliktområder. UNOPS tilbyr også sin ekspertise til land i hvordan de skal nå FNs bærekraftsmål.

Ressurser

Stikkord

  • FNs bærekraftsmål
  • ILO
  • UN Global Compact
  • UNOPS

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: