[[suggestion]]
Økende fattigdom i Europa

- I den industrialiserte verden har det vært en økning i fattigdom, særlig i Europa, sier ILO-sjef Guy Ryder.

Anslag viser at i 2012 levde over 300 millioner mennesker i fattigdom i industrialiserte land. Andelen som lever i relativ fattigdom i EU har økt fra 16,5 prosent i 2005 til 17,2 prosent i 2014, viser ILO-rapporten.

- Et stort hinder for å utrydde fattigdom, både i rike og fattige land, er mangel på anstendige arbeidsplasser, som gir både arbeid, inntekt og andre rettigheter i arbeidslivet.

30 prosent av verdens befolkning regnes som fattige. Disse har tilgang på bare to prosent av verdens inntekter.

Det globale underskuddet på nye arbeidsplasser og dårligere økonomiske forhold i en rekke regioner, truer med å sette tilbake flere tiårs fremgang i fattigdomsreduksjon, advarer ILO i den nye rapporten Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty.

ILO-rapporten på 2 minutter:

Bærekraftsmålene kan nåes, men det koster å utrydde fattigdom

ILO-rapporten forteller at 36 prosent av befolkningen i utviklingsland og i fremvoksende økonomier lever i fattigdom, det vil si for mindre enn 3,1 dollar dagen, justert for kjøpekraft (PPP).

Det vil koste rundt 600 milliarder dollar i året for å utrydde ekstrem og moderat fattigdom innen 2030. Men rapporten konkluderer med at vedvarende fattigdom ikke kan løses ved overføring av inntekt, men det må skapes flere og bedre jobber for å nå dette målet.

  • .

Abonner på nyhetsbrev: