[[suggestion]]
Ola Elvestuen valgt til president for FNs miljøforsamling

- For å ta tak i verdens store miljøproblemer som marin forsøpling, global oppvarming og tap av natur, trenger vi en global felles innsats. Min oppgave i denne rollen  blir å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom landene.  Det blir krevende, men det er helt avgjørende at vi oppnår et godt resultat på det neste møtet i FNs miljøforsamling. Målet er å få til miljøtiltak som står i forhold til de problemene verden står overfor, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen  i en pressemelding.

Den store rapporten som nettopp kom fra FN miljø (GEO-6) viser at det er enorme utfordringer. På mange områder går miljøtilstanden i feil retning. Samtidig viser rapporten at vi fortsatt har muligheten til å endre kursen.

- Dette er et stort og viktig oppdrag. At verdens miljøministre gir meg denne oppgaven, er en anerkjennelse av den lederrollen Norge har i det globale miljøarbeidet, sier Elvestuen.

Norge overtar vervet etter Estland. FNs miljøforsamling er en av de viktigste møteplassene for verdens miljøministre. De møtes annethvert år i Nairobi, der hovedkvarteret for FN Miljø ligger. FNs miljøforsamling identifiserer hva som er gode miljøtiltak, og utarbeider felles visjon for et bedre miljø i hele verden.

Ressurser

FN-sambandets temasider om klimaendringer

Dette er FNs miljøprogram

Abonner på nyhetsbrev: