[[suggestion]]
Oversikt over ILO-konferansen juni 2018

Konferansen fungerer som generalforsamlingen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål. Flere enn 5 700 delegater fra de tre partene i organisasjonen – myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner – er representert og kommer fra de 187 medlemslandene til ILO.

FN-sambandet vil være representert i Genève den siste uka. Vi vil følge og rapportere om flere saker, blant annet diskusjonen ILO vil ha om FNs bærekraftsmål. Vi følger den norske delegasjonen tett.

Kontakt: Jonas Iversen, ILO-rådgiver, FN-sambandet, tlf.: +47 958 24 491, e-post: jonas.iversen@fn.no.

Temaer, rapporter og norske representanter

Her er en oversikt over hovedtemaene for årets konferanse, ofte med lenke til en fersk ILO-rapport om temaet, og kontaktinfo til de fra den norske delegasjonen som følger de ulike temaene:

1) Vold og trakassering på arbeidsplassen

Dette temaet har fått mye internasjonal oppmerksomhet det siste året, blant annet gjennom den såkalte metoo-kampanjen. Temaet henger sammen med temaet om likestilling, som årets rapport fra ILOs general-direktør fokuserer på. Diskusjonen i år vil handle om utformingen av nye internasjonale regler omkring dette, enten i form av en konvensjon eller en rekommandasjon (der den førstnevnte er mest forpliktende). Nye regler blir eventuelt vedtatt først på ILO-konferansen i 2019.

Les rapportene om vold og trakassering her

Les rapporten til ILOs general-direktør om likestilling her.

Den norske delegasjonen som følger møtet om vold og trakassering:
Isabel SotuyoArbeidstilsynet

isabel.sotuyo@arbeidstilsynet.no

Cathrine SundeNHO

cathrine.sunde@nho.no

Liz HelgesenUnio

lh@unio.unio

Nora SørensenUnio

ns@unio.no

Mirjam FolkvordYSmirjam.folkvord@ys.no
Synnøve KonglevollLO

synnove.konglevoll@lo.no

2) Sosial dialog og trepartssamarbeid

Norge er blant de landene i ILO som får mest oppmerksomhet når det kommer til bruken av nasjonal sosial dialog mellom partene i arbeidslivet – en viktig pilar i den såkalte norske modellen. ILO mener at denne måten å organisere arbeidslivet på er en viktig forutsetning for sosial rettferdighet og fred.

Les rapporten om sosial dialog og trepartssamarbeid her

Den norske delegasjonen som følger møtet om sosial dialog:

Charlotte Gede Vidnes

Henrik Munthe

Siri Relling

ASD

NHO

LO

cgv@asd.dep.no

henrik.munthe@nho.no

 siri.relling@lo.no

3) Utviklingssamarbeid til støtte for FNs bærekraftsmål

ILO-konferansen vil diskutere hvordan ILOs trepartsstruktur, utviklingsarbeid og normative agenda best kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål 8 om anstendig arbeid.

Les rapporten om utvikling og bærekraftsmålene her

Den norske delegasjonen som følger møtet om utvikling og FNs bærekraftsmål:
Lena HasleUDLena.Hasle@mfa.no
Kristine AlsvikNHOkristine.ostrem.alsvik@nho.no
Kathrine FauskeLOkathrine.fauske@lo.no
Eirik BornøYSeirik.borno@negotia.no

4) Standarder om arbeidstid knyttet til fremtidens arbeidsliv

Regler rundt arbeidstid er en vesentlig del av agendaen om et anstendig arbeidsliv. Med et fremtidsrettet perspektiv, vil standarder om arbeidstid være et hovedtema for the Committee on the Application of Standards. Det er også 24 land som er ført opp til behandling i komiteen som risikerer kritikk for dårlig oppfølging av ulike ILO-konvensjoner og brudd på arbeidsrettigheter. Blant landene som er forventet å få spesiell oppmerksomhet er: Kasakhstan, Hviterussland, Algerie, Georgia, Papua Ny Guinea og Haiti.

Les rapportene her

Den norske delegasjonen som følger møtet om nye arbeidslivsstandarder:
Eli Mette JarboASDemj@asd.dep.no
Tonje Thue WidthNHO

ttw@nhosh.no

Tore Eugen Kvalheim

SpekterTore.Eugen.Kvalheim@spekter.no

Nina Mjøberg

LONina.mjoberg@lo.no
Dag Bjørnar JonsrudYSdbj@ys.no

5) Arbeidsplasser for fred og stabilitet

7. juni vil ILO-konferansen ha en såkalt World of Work Summit. Den vil handle om hvordan sysselsetting og anstendig arbeid kan bidra til fred.

Følg nyheter om ILO-konferansen på: www.fn.no og www.ilo.org

Stikkord

  • FNs arbeidsorganisasjon
  • FNs bærekraftsmål
  • ILO

For spørsmål om oversikt over ilo-konferansen juni 2018, ta kontakt med

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: