[[suggestion]]
Palestinere under okkupasjon må umiddelbart sikres anstendig arbeid

«Alle forsøk på å styrke det palestinske arbeidsmarkedet møtes av den harde virkeligheten som okkupasjonen medfører gjennom Israels kontroll over palestinske grenser og palestinernes tilgang på land, vann og naturressurser.»

Dette skriver ILOs generaldirektør Guy Ryder i innledningen til årets rapport om det palestinske arbeidslivet i de okkuperte områdene. Rapporten ble presentert på åpningen av FNs arbeidskonferanse mandag 5. juni.

Les her: Årets ILO-rapport om arbeidsforholdene i de okkuperte palestinske områdene

Ekstremt høy palestinsk arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i de okkuperte palestinske områdene er på over 40 prosent. Dette er høyere enn i andre land i Midtøsten, og mer enn dobbelt så høy som gjennomsnittet i regionen. Situasjonen er spesielt ille for de to millioner palestinerne som lever på Gazastripen.

Arbeidsledigheten blant de yngre palestinerne i arbeidsalder på Gazastripen er rundt 60 prosent, ifølge ILO-rapporten. Utsiktene for å få seg jobb i Gaza er elendig, og det er heller ikke mulig å reise for å jobbe andre steder. Dette skyldes den israelske okkupasjonen.

Den israelske okkupasjonen er problemet

Israel har opprettholdt en folkerettsstridig blokade av Gazastripen de siste ti årene. Den israelske kontrollen over inn- og utreise, både på land og gjennom luft- og sjøveien, gjør at blokaden av Gazastripen anses som en del av den israelske okkupasjonen av Palestina.

Årets ILO-rapport retter spesielt søkelyset på rollen de folkerettsstridige israelske bosetningene har på de palestinske arbeidsforholdene i de okkuperte områdene.

Det er den israelske okkupasjonen som er hovedproblemet for det palestinske arbeidsmarkedet på Vestbredden.

Palestinerne ser seg nødt til å jobbe for Israel 

Israel kan representere en jobbmulighet for palestinerne fra Vestbredden. Rundt 25 prosent av de totale inntektene palestinerne tjener på Vestbredden kommer fra å jobbe i Israel eller i de israelske bosetningene.

ILO-rapporten viser at over 100 000 av de palestinske arbeiderne på Vestbredden blir utnyttet i den israelske økonomien. Det skyldes først og fremst mellommenn som tar mye av lønnen palestinske arbeidere skulle hatt fra de israelske arbeidsgiverne.

En annen bakside for palestinerne ved å jobbe i den israelske økonomien er at arbeidet deres er med på å undergrave mulighetene for en levedyktig palestinsk stat. Dette er spesielt tydelig for de som jobber med bygging av israelske bosetninger på palestinsk land.

Les mer: Bakgrunnen for Israel-Palestina-konflikten

 

Abonner på nyhetsbrev: