[[suggestion]]
Polen anklages for å bruke nordkoreanske slavearbeidere

Hvert år er det noen land som havner på ILOs «svarteliste», eller «land med dobbel fotnote», som ILO selv velger å formulere det. I år var Polen blant disse fem.

EU-landet Polen måtte onsdag 7. juni svare på beskyldninger om utstrakt bruk av arbeidere fra Nord-Korea, arbeidere som lever på slavelønn, arbeidere som ikke frivillig kan dra hjem.

Nord-Korea har i mange år sendt arbeidere til ulike land for å jobbe, tjene penger, og arbeiderne må sende lønna hjem til regimet. Arbeiderne beholder selv svært lite av det som tjenes. De som sendes ut er typisk arbeidsfolk med familier hjemme. De våger derfor ikke å la være å returnere til sitt hjemland i frykt for hva som kan skje med familiemedlemmer der hjemme.

Flere av skipene de nordkoreanske slavearbeiderne bygget i Polen ble også laget på oppdrag for norske selskaper. Les mer om denne saken hos Teknisk Ukeblad.

Så mange som 50 000 nordkoreanske arbeidere jobber utenfor Nord-Korea for å tjene utenlandske penger til det nordkoreanske regimet. De fleste av disse jobber i Kina og Russland. Situasjonen er bekreftet av rapporter fra både FN og EU, i tillegg til polsk presse og fagforeninger.

- Den polske regjeringen er bekymret for arbeidstakeres rettigheter når migrantarbeidere er i Norge. Jeg håper den polske regjeringen vil ha samme bekymring overfor migrantarbeidere som oppholder seg i Polen, sa LOs representant Nina Mjøberg til ILO-møtet.

Det var den polske fagbevegelsen Solidaritet som i utgangspunktet rapporterte tilfellene om tvangsarbeid til ILO. ILOs komité for oppfylling av ILO-standardene har fulgt opp saken ved at den ble tatt opp på Arbeidskonferansen 7. juni.

Polen har blitt anklaget for brudd på ILO-konvensjon 29, som er den internasjonale konvensjonen om tvangsarbeid. Polske myndigheter mente at saken var svakt dokumentert fra ILOs side, og at Nord-Korea har sendt arbeidere til mange land, ikke bare Polen.

LENKE:

ILO gjennomgår alle land hvert år, men belyser noen få land spesielt

Det finnes få sanksjonsmuligheter i ILO-systemet. Men å måtte forsvare seg foran flere hundre delegater fra 187 medlemsland, det er en situasjon som landene ikke vil være i. Offentliggjøring av alvorlige brudd på reglene i arbeidslivet, på høyeste nivå i ILO, er ikke noe enkeltland vil være ved.

Det er mange grove brudd på ILO-konvensjoner som er oppe på Arbeidskonferansen, men i en europeisk kontekst er tvangsarbeid svært uvanlig. Samtidig er det flere land enn Polen, også europeiske land (Russland, Malta), som har brukt nordkoreanske arbeidere.

Det er hvert år en gjennomgang av hvordan land forholder seg til ratifiserte ILO-konvensjoner. De fem landene som havnet på årets «svarteliste» er Ukraina, Polen, El Salvador, Ecuador og Malaysia.

Ecuador forbyr flere fagforeninger i offentlig sektor, og lærerne får ikke lov til å organisere seg. Dette har ført til sterke protester - arrestasjoner og opptøyer har blitt resultatet i Ecuador. Å nekte arbeidstakere å organisere seg i fagforeninger er et brudd på . Dette er en av ILOs åtte kjernekonvensjoner.

El Salvador oppfyller ikke ILOs krav om samtaler og forhandlinger mellom de tre partene i arbeidslivet. Dette sees på som et brudd på , en konvensjon som skal tvinge landene til samtaler mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter. Alle de tre partene må med for å sørge for at landet følger internasjonale standarder for arbeidslivet.

Malyasia gir ikke migrantarbeidere samme rettigheter som lokale arbeidstakere. Arbeidstakerne fra Malaysia krever derfor umiddelbar endring i behandlingen av migrantarbeiderne i Malaysia. Det er for eksempel 700 000 migrantarbeidere fra Nepal i Malaysia. Mange av disse er udokumentert, og passene deres blir ofte tatt fra dem. Det er også vanlig praksis å sende skadde migrantarbeidere tilbake til Nepal. I gjennomsnitt dør minst ni nepalesere på jobb i Malaysia hver eneste uke. Malaysia er anklaget for brudd på , som handler om likebehandling uavhengig av nasjonalitet.

Ukraina mangler et fungerende arbeidstilsyn. Det er den ukrainske regjeringen selv som har bedt ILO om assistanse. ILO er bekymret for at antall inspeksjoner på arbeidsplasser har falt dramatisk de siste årene, noe som er brudd på og .

 

Abonner på nyhetsbrev: