[[suggestion]]
Presseklipp-State-of-the-Worlds-Children-2016

FNs barnefond (UNICEF) publiserte i dag rapporten State of the World’s Children, som er UNICEFs årlige gjennomgang av levekårene for verdens barn.

Årets rapport viser konsekvensene dersom vi ikke når bærekraftsmålene innen 2030:

  • Nærmere 70 millioner under fem år vil dø, av årsaker som lett kan forhindres.
  • 120 millioner barn vil lide av redusert mental og fysisk utvikling, ofte forårsaket av kronisk underernæring.
  • 750 millioner vil bli giftet bort som barn.
  • 167 millioner barn vil leve i ekstrem fattigdom på 1,90 dollar eller mindre per dag.
  • Mer enn 60 millioner barn vil ikke få utdanning i grunnskolen - omtrent like mange som ikke har tilgang til skole i dag. Mer enn halvparten vil være fra Afrika sør for Sahara.

LES MER: PRESSEMELDINGEN fra UNICEF

Skole og utdanning

I FNs nye bærekraftsmål skal mål nummer fire sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle.

UNICEF påpeker i rapporten at 124 millioner barn ikke går på skole; 59 millioner står uten grunnskole og 65 millioner får ingen ungdomsskole.

LENKE: Les mer om rapporten på unicef.org

Stikkord

  • UNICEF

Abonner på nyhetsbrev: