[[suggestion]]
RAPPORT: Dette er Norges bidrag til Verdens matvareprogram (WFP)

Fredag 1. mars lanserte Verdens matvareprogram landrapporten om Norges bidrag til organisasjonen. Her fremheves Norge som en av de mest generøse og troverdige partnerne for WFP. Gjennom våre bidrag, spiller Norge en nøkkelrolle i å redde liv og hindre nød.

- Norge er et av de landene som tydelig forstår betydningen av fred, forsoning, og den rollen som matvaresikkerhet spiller når det kommer til fred og stabilitet, sier David Beasley, direktør for WFP.

Les rapporten her: wfp.org/norway2019

David Beasley takker for Norges bidrag til Verdens matvareprogram (WFP)

Abonner på nyhetsbrev: