[[suggestion]]
Regjeringens veivalg for ny norsk utenrikspolitikk må prioritere FN

21. april kom regjeringen sin stortingsmelding om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

- Det er en tydelig FN-forankring i norsk utenrikspolitikk i denne stortingsmeldingen. Regjeringen ønsker en multilateral verdensorden og regjeringen vil fortsette sin støtte til FN-organisasjoner og FNs fredsbevarende operasjoner, sier FNs generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Stortingsmeldingen er i stor grad rettet mot de sikkerhetspolitiske prioriteringene i utenrikspolitikken. Europa og nærområdene får mye oppmerksomhet, og norsk sikkerhetspolitikk skal demme opp for konsekvensene av ustabilitet, radikalisering og sårbare stater.

Regjeringen kom 4. april med en stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk, og det er viktig å se disse meldingene i sammenheng.

Regjeringen skal også stille til valg for en plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-22.

- Vi er glade for at regjeringen fortsatt ser på FN som «det viktigste organet for konflikthåndtering» og at de i meldinga viser vilje til å jobbe for å styrke organisasjonen. Men det vi savner er mer konkrete tiltak, sier FNs generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

FN-sambandet har vært tydelige på at Norge bør øke antallet nordmenn i fredsoperasjoner under FN-mandat. Denne meldinga ser ut til i større grad å prioritere NATO.

- Vi er enige i at det er viktig å arbeide for et sterkt, internasjonalt system basert på FN-pakten og folkeretten. Dette krever både vilje, prioriteringer og økonomiske midler. Et norsk medlemskap i FNs sikkerhetsråd vil være positivt, og vi ønsker norske myndigheter lykke til i arbeidet, sier da Silva.

«Veivalg» ble lansert på Litteraturhuset 20. april, med både utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til stede.

 

Abonner på nyhetsbrev: