[[suggestion]]
Retten til å velge når man vil ha barn, er den oppfylt?

17. oktober lanserte FNs befolkningsfond (UNFPA) den årlige State of World Population. Rapporten viser i hvilken grad retten til selv å kunne bestemme om, når og hvor mange barn, man vil ha, er blitt oppfylt i ulike deler av verden.

- Skal verdens land lykkes med å nå FNs bærekraftsmål må vi stoppe diskrimeringen av jenter og kvinner, og sikre at deres rettigheter blir oppfylt. Kvinner må ha tilgang til informasjon, helsetjenester og mulighet til familieplanlegging. Ved å styrke likestillingen på denne måten, investerer vi i helse, utdanning og hjelper flere ut av fattigdom. Kvinner og jenter må ha en sentral plass i ulike lands utviklingsarbeid, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Mens kvinner i noen land i Sør-Europa og Øst-Asia kun får 1,2-1,3 barn i gjennomsnitt, får kvinner i Afrika sør for Sahara nesten fem barn. 214 millioner kvinner i utviklingsland, som ikke ønsker å bli gravid, har fortsatt ikke tilgang til prevensjon.

Når kvinner får flere barn enn de ønsker skyldes det generelt at de mangler kunnskap om, adgang til eller mulighet for å bestemme selv om de vil bruke prevensjon. Men det skyldes også at 40 prosent av jenter i de fattigste landene giftes bort før de fyller 18 og ofte begynner å få barn tidlig. De fullfører ikke skolen og har dårlige muligheter for å få lønnet arbeid.

Både veldig høy og veldig lav fertilitet er forårsaket av ulikhet mellom kjønnene

I land med veldig lav fertilitet, er det ofte vanskelig for kvinner å balansere familie og arbeidsliv. Kvinner kan bli møtt med en forventning om å legge karrieren på hyllen når de blir gift og får barn, eller at kvinner gjør så stor andel av husarbeidet at det reelt utgjør en ekstra arbeidsdag.

Rapporten viser, at hverken høy eller lav fertilitet er optimalt for økonomisk utvikling. Høy fertilitet kan utfordre et lands mulighet til å bygge infrastruktur som skole- og helsevesen, boliger og utvikle jobbmarkedet i tilstrekkelig høyt tempo. Lav fertilitet kan føre til fallende befolkningstall og til en uthuling av den arbeidsstyrken som er nødvendig for å opprettholde en robust økonomi.

- Vi ser at lavinntektsland, som prioriterer retten til å selv kunne bestemme om og når man vil ha barn, kan oppnå store forbedringer i utbredelse og aksept for prevensjon på veldig kort tid. Det er bra for kvinnen, for hennes familie og for samfunnet. Det er vårt fokus i UNFPA å fremme en slik positiv utvikling, blant annet med stor støtte fra Norge, sier Pernille Fenger, direktør for UNFPAs nordiske kontor i København.

Ressurser

Les rapporten på denne lenken

Temasider om befolkning

 

Abonner på nyhetsbrev: