[[suggestion]]
Statsbudsjettet: Norge tar imot 1120 kvoteflyktninger i 2018

FN-sambandet mener det er beklagelig at regjeringen ikke følger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin oppfordring om at Norge skal øke antallet kvoteflyktninger. I statsbudsjett legger regjeringen opp til at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger, noe som er en nedgang tilbake til 2015 nivå.

- I en verden med et massive og økende flyktningeutfordringer bør Norge lytte til FNs anbefalinger. Vi bør bidra til at de internasjonale forpliktelsene på dette feltet styrkes, og at Norge bidrar i mottaksapparatet av flyktninger som kommer til Europa, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Satsing på kvinnehelse

Det er gledelig at regjeringen øker støtten til det viktige arbeidet FNs befolkningsfond (UNFPA) gjør med 99 millioner:

- UNFPA har blitt hardt rammet av kutt fra USAs nye administrasjon, og det er veldig bra at Norge bidrar til at organisasjonen kan fortsette det viktige arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

FNs kjernebidrag holdes på 2017-nivå

- Det er positivt at det over årets statsbudsjett tilføres nye midler inn til FN organisasjoner. FN-sambandet har over tid vært bekymret for nedgang i de norske kjernebidragene og tilleggsmidlene til FN. Norge er ett av landene som tradisjonelt har gitt høye kjernebidrag, sier da Silva.

Til sammen gir Norge 2,2 milliarder i kjernebidrag til FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdens matvareprogram (WFP), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FN befolkningsfond (UNFPA) og FNs barnefond (UNICEF).

- Kjernebidragene er viktige for reformarbeidet og for at FN organisasjonene skal kunne iverksette effektiviseringstiltak. I tillegg er dette midler organisasjonene kan bruke der utfordringene er mest presserende og er utenfor medienes søkelys, sier da Silva.

Du kan melde deg på nyhetsbrev eller presseliste, ta kontakt:

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver +47 470 86 787

Abonner på nyhetsbrev: