[[suggestion]]
Statsbudsjettet gir mer til FN-organisasjoner, men halverer antall kvoteflyktninger

Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig folkeparti (Krf) og Venstre er enige; Statsbudsjettet ble presentert onsdag kveld 22. november, og her får FNs utviklingsprogram (UNDP) 10 millioner mer enn opprinnelig foreslått. FNs barnefond (UNICEF) får 30 millioner mer. Justeringene er i forhold til opprinnelig foreslått statsbudsjett.

I 2016 kuttet Norge 400 millioner kroner i støtten til FN-organisasjonene. Regjeringen justerer nå opp bidragene til flere FN-organisasjoner, men ikke opp til før 2016-nivå. Både FNs befolkningsfond (UNFPA), Verdens matvareprogram (WFP) og UN Women er organisasjoner som i 2018 får ekstra midler fra Norge, med henholdsvis 99, 13 og 10 millioner i opprinnelig budsjettforslag.

- Det er positivt at det over årets statsbudsjett tilføres nye midler inn til FN-organisasjoner. FN-sambandet har over tid vært bekymret for nedgang i de norske kjernebidragene og tilleggsmidlene til FN. Norge er ett av landene som tradisjonelt har gitt høye kjernebidrag, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Halverer antall kvoteflyktninger fra 2017 til 2018

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett foreslo regjeringen å ta i mot 1120 kvoteflyktninger. I det endelige statsbudsjettet for 2018 har regjeringen økt dette antallet til 2120 kvoteflyktninger, noe som fortsatt er omlag halvparten av antallet for 2017. Ikke siden 2014 har Norge tatt i mot færre kvoteflyktninger.

Tabell: Antall kvoteflyktninger

201320142015201620172018
10781659254431704381*2120**

Kilde: UDI, Flyktninghjelpen, Statsbudsjettet for 2018. *) 2017-tallene er foreløpige, og er en sum av 3 129 kvoteflyktninger, pluss 1 252 relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia.. **) 2018-tallet er fra budsjettforliket fra 22. november.

- I en verden med massive og økende flyktningeutfordringer bør Norge lytte til FNs anbefalinger. Vi bør bidra til at de internasjonale forpliktelsene på dette feltet styrkes, og at Norge bidrar i mottaksapparatet av flyktninger som kommer til Europa, sier da Silva.

Kvoteflyktninger kalles også overføringsflyktninger eller FN-flyktninger. Dette er personer som er registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), men som verken kan returneres til hjemlandet sitt eller integreres i det landet de har flyktet til. UNHCR søker på deres vegne om at de overføres til andre land, deriblant Norge.

Stortinget bestemmer hvor mange overføringsflyktninger/kvoteflyktninger Norge skal ta imot, for perioder på tre år av gangen.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: