[[suggestion]]
Stortingsmelding om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

- FN-sambandet støtter Regjeringens initiativ til en stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. Det er behov for å tydeliggjøre hvordan Norge skal bidra for å nå bærekraftsmålene gjennom vår utenriks- og utviklingspolitikk, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander.

Målene skal nås i alle verdens land

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden – også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil få innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle.

- Det behov for en stortingsmelding som ser på bærekraftsmålene fra et nasjonalt perspektiv og viser hvordan målene skal nås i Norge, sier Arctander.

Stortingsmeldingen skal legges fram for Stortinget våren 2017.

- Målene pålegger alle land et ansvar for å jobbe for bærekraftig utvikling og utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Vi må derfor utarbeide en strategi som tar for seg hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

Les pressemeldingen fra Regjeringen

Se temasider om FNs bærekraftsmål

Abonner på nyhetsbrev: