[[suggestion]]
- Svært alvorlig at USA trekker seg fra FNs menneskerettighetsråd

- Vi må ikke ta menneskerettighetene for gitt. Når USA trekker seg ut av det eneste internasjonale forumet der alle land møtes og diskuterer hverandres menneskerettighetsbrudd, slår de bena under det multilaterale arbeidet for menneskerettigheter, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Menneskerettighetsrådet koordinerer og fremmer FNs arbeid for menneskerettigheter. USA er valgt inn som medlem av rådet, og skulle ha sittet ut 2019. 

- Menneskerettighetene har blitt til gjennom multilateralt samarbeid. Det er fortsatt et stort behov for at land holder hverandre ansvarlige og jobber samlet mot menneskerettighetsbrudd. Derfor er det svært alvorlig at USA velger å stå på utsiden, sier da Silva.

- I Menneskerettighetsrådet har USA vært en viktig progressiv drivkraft. Når de nå trekker seg ut, åpnes det for at mindre progressive krefter får en sterkere stemme i rådet, og det er en svært uheldig utvikling, sier da Silva.

Menneskerettighetsrådet har lenge vært kritisert for at land som begår store menneskerettighetsbrudd kan være medlemmer i rådet. Det er behov for reform av rådet for at det skal bli et enda sterkere verktøy for beskyttelse av menneskerettighetene.

- Selv om Menneskerettighetsrådet har sine svakheter, er det det eneste internasjonale forumet der alle land møtes og drøfter hverandres menneskerettighetsforpliktelser. Verden trenger et slik forum, sier da Silva.

Les også: Dette er FNs menneskerettighetsråd

Du kan melde deg på nyhetsbrev eller presseliste, ta kontakt:

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver +47 470 86 787

Abonner på nyhetsbrev: