[[suggestion]]
Sverige ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Fra 1. januar 2017 skal Sverige sitte ved det runde bordet sammen med 14 andre nasjoner. Det ble avgjort av dagens avstemning i FNs generalforsamling. Det er fem faste plasser i Sikkerhetsrådet, og det er ti plasser som er på valg for toårsperioder.

– De nordiske landene står sammen om mange synspunkter. De har kjempet for reform av Sikkerhetsrådet, større åpenhet i FN-organisasjonen og for satsing på kvinner og barns rettigheter i verdenssamfunnet. Selv om vi er små land, kan vår stemme bli hørt, også i et organ som Sikkerhetsrådet, sier FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm.

Ikke siden Danmarks periode i 2005-2006 har de nordiske landene vært representert i FNs sikkerhetsråd. Norge har hatt tre perioder i FNs høyeste organ, den siste i 2001–2002.

Sverige konkurrerte med Nederland og Italia om de to plassene som tilhører den vesteuropeiske gruppen.

Kasakhstan, Bolivia, Etiopia og Sverige ble valgt til de fire første passene. Nederland og Italia ønsker å dele den siste plassen i Sikkerhetsrådet.

Les også:

Norden står sammen i en rekke spørsmål i FN, blant annet ønsker landene reform av Sikkerhetsrådet og mer transparens i organisasjonen.

Den åpne prosessen ved valget av ny generalsekretær i 2016 er et av resultat av kampen for større transparens, drevet ikke minst av Mogens Lykketoft, dansken som er president for FNs generalforsamling.

I Sverige har kandidaturet til Sikkerhetsrådet blitt kritisert, flere mener at landet i stedet bør konsentrere seg om å få innflytelse i EU. Finansieringen av valgkampen for plassen i Sikkerhetsrådet har også blitt kritisert i svenske medier.

 

Stikkord

  • Sikkerhetsrådet
  • Sverige

Abonner på nyhetsbrev: