[[suggestion]]
UNFPA 50 år: Reproduktive rettigheter har blitt en realitet for stadig flere kvinner

Reproduktive rettigheter og valgmuligheter har blitt en realitet for stadig flere kvinner de siste årene, men fortsatt lever et enormt antall kvinner i en hverdag der de ikke får bestemme over sin egen kropp. State of World Population 2019, ble offentliggjort i dag 10. april.

I år er det 50 år siden FNs befolkningsfond (UNFPA) ble opprettet i 1969, som det første FN-organet som adresserte befolkningsvekst og reproduktiv helse.

«På tross av økende tilgang på prevensjon gjennom årene, har hundrevis av millioner av kvinner fortsatt ikke tilgang, og dermed heller ikke tilgang til de reproduktive valgene som følger med», sier UNFPA-direktør Natalia Kanem. «Uten tilgang, så mangler de muligheten til å bestemme over egen kropp, og har ikke mulighet til å bestemme over om de ønsker å bli gravide eller ikke».

Unfinished Business (UNFPA)

Nøkkeltall

  • Antallet kvinner som dør som følge av graviditet per 100 000 levendefødte; 369 i år 1994; 216 i år 2015.
  • Andelen med tilgang til moderne prevensjon: 24 prosent i 1969; 52 i 1994; 58 i 2019.
  • Gjennomsnittlig antall fødsler per kvinne: 4,8 i 1969; 2.9 i 1994; 2,5 i 2019.
  • Ca. 800 millioner kvinner som lever i dag ble gift når de selv var barn.

Ressurser

FN-sambandets temasider om kvinner og likestilling

Lær mer om FNs befolkningsfond (UNFPA)

State of World Population 2019 (PDF)

Abonner på nyhetsbrev: