[[suggestion]]
Ungdomsledigheten på vei opp, men Europa er på bedringens vei

Ledigheten er forventet å ligge på samme nivå også i 2017.

Den globale ungdomsledigheten er ventet å nå 13,1 prosent i 2016, opp fra 12,9 i 2015. Ungdomsledigheten falt med rundt 3 millioner mellom 2012 og 2015.

ILO-rapporten World Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth ble publisert 24. august og gir oppdaterte tall på global og regional ungdomsledighet. Rapporten ser også på såkalte arbeidende fattige, muligheter for anstendig arbeid i både rike og fattige land, samt kjønnsforskjeller og migrasjon blant unge mennesker.

LAST NED: WESO Youth 2016 (PDF)

Tabell 1: Antall arbeidsledige i alderen 15 til 24, prognoser fram til 2017:

  2015 2016 2017
Globalt 70,5 71,0 71,0
Utviklede land 10,2 9,8 9,6
Mellominntektsland 52,9 53,5 53,5
Utviklingsland 7,4 7,7 7,9

Tabell 2: Antall arbeidende fattige i alderen 15 til 24, prognoser fram til 2017:

  2015 2016 2017
Totalt 159,9 156,0 152,2
Mellominntektsland 107,3 102,7 98,4
Utviklingsland 52,6 53,3 53,8

Merknad: Arbeidende fattige er definert som andel av sysselsatt befolkning i ekstrem eller moderat fattigdom, dvs. med inntekt mindre enn US $ 3,10 per dag.

 

Arbeidsmigrasjon har mange årsaker

Det kan være mange faktorer til migrasjon (fattigdom, klimaendringer, krig og konflikt).  I dag ser vi også at økt arbeidsledighet, sårbarhet for å bli arbeidende fattig og mangel på gode kvalitetsjobber, er viktige faktorer som former unge menneskers beslutning om å migrere til utlandet permanent.

Migrasjon har altså både økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige årsaker.

I 2015 var andelen unge mellom 15 og 29 år som var villig til å flytte permanent til et annet land på 20 prosent.

Størst arbeidsmigrasjon på 38 prosent finner vi i Afrika sør for Sahara, Latin-Amerika og Karibia, tett fulgt av Øst-Europa på 37 prosent.

Europa på bedringens vei

Ledighet blant ungdom er fortsatt et alvorlig problem i Nord-, Sør- og Vest-Europa. Men vi ser også tegn til normalisering. Ledigheten anslås å avta fra 19,7 prosent i 2016 til 18,9 prosent i 2017. En stor del av reduksjonen skyldes utviklingen i land som har hatt svært høy ungdomsledighet, som Italia, Portugal og Spania.

Om vi regner inn alle EUs 28 land så er ungdomsledigheten i EU forventet å ligge på 19,2 prosent i 2016 og 18,4 prosent i 2017, ned fra 20,3 prosent i 2015. Antall arbeidsledige ungdom i EU er altså ventet å falle med en halv million, fra 4,7 millioner i 2015 til 4,2 millioner i 2017.

FNs bærekraftsmål for anstendig arbeid

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Å skape økonomisk vekst og nye anstendige arbeidsplasser er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmål 8 sier at vi skal jobbe for å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Det er beregnet at over 600 millioner nye arbeidsplasser må skapes innen 2030 på grunn av befolkningsveksten og en økende befolkning i yrkesaktiv alder. Det vil si at det må skapes om lag 40 millioner nye arbeidsplasser hver en eneste år.

 

Abonner på nyhetsbrev: