[[suggestion]]
Verden sørger over Kofi Annans bortgang

Kofi Annan var FNs syvende generalsekretær og den første generalsekretæren som ble rekruttert fra organisasjonens egne rekker. FNs nåværende generalsekretær António Guterres hyller ham «en ledestjerne for det gode» og en «stolt sønn av Afrika som ble en forsvarer for fred for hele menneskeheten»:

– Hans arv vil fortsatt være en sann inspirasjon for oss alle, sa Guterres.

Kofi Annan ble født i Kumasi i Ghana den 8. april 1938. Annan startet sin karriere i FN i 1962 som administrativt ansatt hos Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève. Han ble forfremmet til lederstillinger innen budsjett og finans, og ble etter hvert sjef for FNs fredsbevarende styrker.

I januar 1997 ble han generalsekretær i FN, og satt i to sammenhengende femårsperioder. Sammen med FN ble han tildelt Nobels fredspris i 2001 «for deres innsats for en bedre organisert og fredeligere verden». Etter sin tid som generalsekretær har han engasjert seg som fredsmegler i blant annet Syria og Kenya.

– Kofi Annan var på mange måter FN. Han steg i gradene til å lede organisasjonen inn i det nye tusenåret med en verdighet og besluttsomhet uten sidestykke, sa Guterres.

- Hans varme må ikke forveksles med svakhet

Regjeringspersoner og ledere over hele verden, inkludert de nordiske landene, har hyllet Kofi Annans minne siden hans bortgang.

Norges statsminister Erna Solberg sa at Kofi Annans bortgang var et tap for verden.

– Hans livsverk vil lyse også for fremtidige generasjoner, sa Erna Solberg i en Twitter-melding.

Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO og tidligere norsk statsminister, skriver på Twitter at FN og verden har mistet «en av sine store»:

– Hans varme må aldri bli forvekslet med svakhet. Annan viste at man kan være både en sterk leder og en menneskevenn.

Thorbjørn Jagland, leder for Europarådet, sier Annan var en mann av høy integritet:

– Han brakte ny energi og autoritet til De forente nasjoner og FNs menneskerettighetsarbeid, Kofi Annan vil bli dypt savnet, sier Jagland på Twitter.

Jan Egeland jobbet med Kofi Annan i 25 år; Egeland var FNs spesialutsending til Colombia, FNs nødhjelpskoordinator og FNs spesialrådgiver i de syriske fredsforhandlingene.

– Kofi Annan er den beste generalsekretæren FN har hatt, sier Jan Egeland til NRK.

Hele Norden kondolerer

Sveriges konge Carl Gustav sa at den svenske kongefamilien gjennom årene har etablert et personlig vennskap med Annan og hans svenske kone Nane Annan.

– Kofi Annan var en varm og lyttende person preget av dyp visdom. Han var en stor leder med mye empati og som hele tiden arbeidet for menneskerettighetene, sa kong Carl Gustav.

Den tidligere danske utenriksministeren Uffe Ellemann-Jensen hyllet Kofi Annans bidrag til fred og utvikling.

– Kofi Annan fikk virkelig orden på FN, noe som også bidro til at han fikk Nobels fredspris. Han satte i gang en masse ting omkring FNs tusenårsmål som er noe av det viktigste arbeidet til FN. Han var en effektiv mann som hadde blikket rettet mot framtiden, sa han.

Elisabeth Rehn, tidligere forsvarsminister i Finland og FNs generalsekretærs spesialkoordinator for FN-operasjonene i Bosnia, omtalte Annan som «verdens snilleste menneske»:

– Han hadde god humoristisk sans, og kunne være morsom uten å ta seg selv høytidelig og le av seg selv. Annan var ikke bare sammen med de «store og viktige», han var en varm person som virkelig brydde seg om krigens ofre. Det var viktig for han at vi husker krigens ofre som ikke var skyldige i å starte krig.

Islands utenriksminister Guðlaugur Þór Þórðarson uttrykte sorg over nyheten om Kofi Annans død.

– Han var en stor statsmann som vil bli husket for sitt bidrag til en mer fredelig og rettferdig verden.

Jan Eliasson, tidligere visegeneralsekretær i FN jobbet tett med Annan. Han sa at Annan sto opp for verdiene og viktigheten av internasjonalt samarbeid, kjempet utrettelig med stor ro og besluttsomhet.

– Den beste hyllesten vi kan gi ham er å gjøre det samme, sa Eliasson.

Dette er FNs generalsekretærer

Nåværende generalsekretær i FN - portugiseren Antònio Guterres - er den niende i rekken. FNs første generalsekretær var nordmannen Trygve Lie. Her er oversikten over Guterres' åtte forgjengere:

 • Nordmannen Trygve Lie var FNs første generalsekretær. Han hadde blant annet ansvaret for å bygge FNs hovedkvarter i New York. Han ledet også FN gjennom flere vanskelige politisk konflikter, blant annet i Midtøsten og under Korea-krigen. FNs observatørkorps ble også opprettet under han.

  FN ble hardt presset av russerne under den kalde krigen, og Lie valgte til slutt å gå av.

 • Svensken Dag Hammarskjøld var FNs andre generalsekretær og arbeid mye for å styrke generalsekretærens posisjon i FN-organisasjonen. Dette var i en periode preget av den såkalt kalde krigen med en spent situasjon mellom stormaktene. Han handlet flere ganger resolutt i internasjonale kriser og kom følgelig ofte i konflikt med Sikkerhetsrådet.

  Hammarskjøld omkom i en flystyrt under arbeidet med å få til våpenhvile i Kongo-krigen.

 • Burmas FN-ambassadør U-Thant overtok etter Hammarskjøld og var den første generalsekretær fra et såkalt u-landsområde - Asia. Han ble sett på som en representant for den tredje verden og drev et stille og dyktig diplomatisk arbeid bak kulissene.

 • Waldheim kom fra stillingen som Østerrikes FN-ambassadør og fortsatte det internasjonale fredsarbeidet på linje med sine forgjengere. Blant annet fikk han i 1973 utplassert fredsstyrker i Midtøsten for å dempe spenningen mellom egyptiske og israelske tropper.

  Han bidro også til å løse striden mellom gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske styrker på øya Kypros i Middelhavet. Siden den gang har det vært FN-styrker på øya.

 • Javier Pérez de Cuellar representerte sitt land Peru allerede under FNs første generalkonferanse i San Fransisco i 1945.

  I hans lederperiode fikk FN etter hvert en ledende rolle som politisk aktør i verdenspolitikken, som blant annet omfattet Namibias selvstendighet og FNs første miljøkonferanse (UNCED).

 • Boutros Boutros-Ghali var tidligere utenriksminister i Egypt og professor i internasjonal rett. Han startet et ambisiøst program for å omorganisere FN-systemet og styrke generalsekretærens posisjon gjennom blant annet planene "Agenda for Peace" og "Agenda for Developement".

 • Kofi Annan har studert både realfag, økonomi og teknologi, og har jobbet i mange deler av organisasjonen. Hans viktigste oppgave som generalsekretær var å fornye FN. Annan har stor tro på dialog når det gjelder å løse konflikter, og har opparbeidet seg stor respekt. I 2001 mottok han og FN Nobels fredspris for arbeidet sitt.

 • Ban Ki-moon ble født i Korea i 1944, og er statsviter av utdannelse. Han har en lang diplomatisk karriere, og har hatt diverse stillinger både i FN og i Sør-Koreas utenriksdepartement. Den globale klimaavtalen Parisavtalen kom til under Bans ledelse, og han var også generalsekretæren bak FNs bærekraftsmål. Han har prioritert forebygging mot konflikter. Ban har jobbet aktivt for kvinners og unges rettigheter, og er den første generalsekretæren som har vært tydelig for rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Les også: Dette er FNs generalsekretær

Abonner på nyhetsbrev: