[[suggestion]]
WMO: De siste fire årene er de varmeste som er registrert

Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), forteller at alle de 20 varmeste årene som er registrert er blant de 22 siste.

Les også: Pressemelding fra WMO, 6. februar

FNs generalsekretær Antonio Guterres sa at dette underbygger hastverket med å takle klimaendringer, og at de bekrefter funnene IPCC presenterte i spesialrapporten om konsekvensene av 1,5 graders oppvarming, som kom i oktober i fjor.

– For å få til disse endringene, må vi få til betydelig økning i det globale nivået av klimahandling og -ambisjon, fortsatte Guterres.

Funnene i 1,5°C-rapporten innebærer at å begrense global oppvarming til 1,5°C vil kreve hurtig og omfattende tiltak innen energi, industri, bygninger, transport og byer. Globale nettoutslipp av karbondioksid må reduseres til omtrent 45 prosent fra 2010-nivå innen 2030, og gå i netto null innen 2050.

Ekstremvær rammer millioner

– Mange av ekstremværhendelsene er konsistent med det vi forventer av klimaendringene. Dette er en realitet vi må se i hvitøyet. Reduksjon av klimagassutslipp og tiltak for å tilpasse oss burde være blant de aller viktigste globale prioriteringene, sier Taalas i pressemeldingen.

– Graden av oppvarming de siste fire årene har vært eksepsjonell, både på land og i havet. Temperatur er bare en del av det store bildet. I 2018 påvirket ekstremvær mange land og millioner av mennesker, med omfattende ringvirkninger for økonomier og økosystemer, sier Taalas.

Den globale gjennomsnittlige overflatetemperaturen i 2018 var omtrent én grad varmere enn i førindustriell tid (1850-1900), ifølge WMO-analysen, som er basert på målinger utført av fem ledende internasjonale organisasjoner.

Dataene ble første gang publisert i november 2018, og WMO-rapporten State of the Climate kommer i sin helhet i mars. Den vil gi et omfattende overblikk over temperaturvariasjoner og -trender, høyimpact-hendelser og nøkkelindikatorer for langsiktige klimaendringer, som økende CO2-konsentrasjoner, havis i Arktis og Antarktis, og forsuring av havet.

State of the Climate slippes sammen med FN-støttede policy-anbefalinger for politiske beslutningstakere, om vekselvirkningene mellom vær, klima og vanntilførsel, i tillegg til FNs bærekraftsmål.

Ressurser

FN-sambandets temasider om klimaendringer

Abonner på nyhetsbrev: