[[suggestion]]
Afghanistan: Hva gjør FN for befolkningen nå

— Nå mer enn noen gang trenger afghanske barn, kvinner og menn støtte og solidaritet fra det internasjonale samfunnet, sa FNs generalsekretær António Guterres tirsdag. Han ber om at det internasjonale samfunnet må bidra med mer penger til nødhjelp

Generalsekretæren ber alle parter i konflikten om å legge til rette for trygg og uhindret tilgang for humanitære hjelpearbeidere og transport av mat og medisinsk utstyr inn i landet. Nærmere halvparten av den afghanske befolkningen, 18 millioner mennesker trenger humanitær hjelp for å overleve.  

Mer enn halvparten av alle barn under fem år lider av ekstrem underernæring, og FNs humanitære sjef i Afghanistan frykter at matlagrene i landet kan gå tomme i løpet av måneden.

Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon

Denne uken vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon om krisen i landet. Resolusjonen fordømte terrorangrepene i Kabul som tok livet av og skadet over 300 sivile og 28 militære og understreket at det er viktig å bekjempe terrorisme i landet

Resolusjonen ble vedtatt med 13 stemmer (Kina og Russland stemte ikke) og ba om humanitær tilgang til landet for FN ansatte. Resolusjonen ba også om at menneskerettighetene respekteres og at kvinner og minoriteter ikke diskrimineres. 

Denne måneden har Irland presidentskapet i FNs sikkerhetsråd og Afghanistan vil bli en viktig sak på agendaen. Irland var tidlig ute med å forsvare kvinners rettigheter i Sikkerhetsrådet etter at Taliban tok makten i landet, og signaliserer at dette vil fortsette å være en viktig prioritet for Irland i Sikkerhetsrådet i et intervju med PassBlue

Humanitær hjelp og pengemangel

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) hjelper flyktninger i Afghanistan og anslår at konflikten har drevet over en halv million mennesker på flukt i eget land siden begynnelsen av 2021. Den siste tiden har antallet internt fordrevne økt, og 80 prosent av dem er kvinner og barn Ifølge UNHCR. De forventer at antallet flyktninger vil øke, og at i verste fall 515.000 flere kan krysse landegrensene dette året.  

I tillegg til innsatsen fra UNHCR hjelper Verdens matvareprogram (WHO) og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)  mennesker inne i Afghanistan med mat og medisinsk bistand. Organisasjonene ber verdenssamfunnet om å gi mer penger for at de skal kunne fortsette å hjelpe alle som trenger det. OCHA har hjulpet over åtte millioner mennesker i Afghanistan hittil i år, men trenger 1,3 $ millioner dollar for å dekke behovet. 

Mandag denne uken leverte WHO 12,5 metriske tonn med medisinsk utstyr som dekker de grunnleggende behovene til 200.000 mennesker, men det er fortsatt ikke nok sa Dr. Margaret Harris, talsperson for WHO.  

Barna: de mest sårbare

— De som har minst ansvar for krisen betaler den høyeste prisen. Dette er en krise når det gjelder beskyttelse av barn i et område som allerede er et av de verste stedene på jorden å være barn, sa Hervé Ludovic De Lys, UNICEFs representant i Afghanistan.  

I Afghanistan er 45 prosent av den afghanske befolkningen under 15 år, og ti millioner barn trenger nødhjelp. FNs barnefond (UNICEF) hjelper barn og unge i landet, blant annet gjennom mobile helseklinikker som gir medisinsk bistand til folk på flukt og i utilgjengelige områder, vaksinasjonsprogram og behandling av barn som lider av underernæring. Tørke er en stor utfordring i landet, og UNICEF distribuerer også vann og hygieneutstyr i utsatte områder.  

— Når det kommer til jenters utdanning la meg være tydelig. UNICEF har alltid og vil alltid stå opp for jenter i Afghanistan, også de med funksjonsnedsettelser slik at de kan gå på skolen og gå på universitetet om de ønsker det, sa De Lys.  

De neste månedene skal UNICEF jobbe for å tilby skolegang for 300.000 barn i områder der det tidligere ikke fantes skoler.  

Trenger du hjelp? 

Dersom du eller noen du kjenner har behov for å komme i kontakt med UNHCR i Afghanistan finner du kontaktinformasjon til UNHCR i Afghanistan her. Kontoret har også en egen nettside dedikert til flyktninger og asylsøkere i Afghanistan med informasjon og kontaktinformasjon du kan finne her

UN News har en egen samleside der du kan lese siste nytt om hva FN gjør i Afghanistan

Abonner på nyhetsbrev: