[[suggestion]]
Bærekraftsmål-rapporten 2022

Her kan du lese hele rapporten. 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015 og gjelder fram til år 2030. Felles for alle målene er å skape en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vi har bare en klode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet, med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. 

Hva er bærekraftig utvikling?

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet fokusere på tre arbeidsområder:  

 • Klima og miljø 
 • Økonomi 
 • Sosiale forhold 

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. 

Bærekraftsmål-rapporten 2022 

FN publiserer informasjon og statistikk for bærekraftsmål hvert år. Her finner du rapporten publisert 7. juli 2022

Hvordan ligger verden an?

Vi viser noen få resultater per bærekraftsmål. Hvis du vil ha mer informasjon må du lese rapporten.

 • Det er 657-676 millioner personer som lever i ekstrem fattigdom. 

 • 1 av 10 er berørt av sult. Dette tallet er forventet å stige som følge av krigen i Ukraina, økte matvarepriser og forstyrrelser i forsyningskjeder.

 • 22,7 millioner barn har ikke fått grunnvaksinene som polio, stivkrampe eller røde hunder.

 • 25 % av alle barneskoleelever mangler elektrisitet, drikkevann og toaletter på skolen de går på. 24 % av alle elever og studenter mistet store deler av skolegangen på grunn av pandemien. 

 • Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men er langt fra å være like representert som menn i høytstående samfunnsposisjoner. Andelen parlamentsmedlemmer som er kvinner er kun 26,2 % på verdensbasis. Dette er bedring fra 2015, da andelen var 22,4 %, men likevel langt unna målet om full likestilling.

 • Om vi følger dagens politikk vil 1,6 milliarder mennesker mangle trygt drikkevann i 2030. 

 • Det blir mer fornybar kraft. I 2019 økte det til 17,7 %. 

   

 • 1 av 10 barn er i barnearbeid (tall fra 2020). 6,2 % av voksne er arbeidsløse (tall fra 2021).

 • Global produksjon har økt i etterkant av pandemien, men de fattigste landene har ikke de nødvendige ressursene til å bli med på oppturen.

 • Antall flyktninger som har flyktet fra hjemlandet har økt med 44 % fra 2015 til 2021.  

 • 99 % av befolkningen i byene puster inn forurenset luft som er over grensen for frisk/god luft. 

 • Mye mat blir kastet eller mistet i stedet for å bli spist. 13,3 % av all mat blir kastet før maten kommer til butikker. Etter det blir enda mer kastet. 17 % av maten som har kommet fram blir ikke spist.  

 • CO2-utslipp økte i 2021 med 6 % til det høyeste nivået verden har sett.  

 • Mer enn 17 millioner tonn av plast ble kastet i havet i 2021. 

 • Vi avskoger 10 millioner hektar hvert år. Det er 24,7 millioner fotballbaner i året, eller 47 fotballbaner per minutt. 

 • Vi har de største voldelige konfliktene etter 1946. En fjerdedel av befolkningen bor i konfliktområder. Disse tallene er fra 2020, før krigen i Ukraina startet. 

 • Flere har tilgang til internettet. I 2019 brukte 54 % internettet. I 2021 økte det til 63 %

 

Stikkord

 • bærekraftig utvikling
 • bærekraftsmål
 • fn

Abonner på nyhetsbrev: