[[suggestion]]
Bra resultater! FN-fond viser til forbedret utdanningstilbud for jenter og gutter i kriser

Frem til nå: resultater

ECW er det første globale fondet dedikert til utdanning i nødstilfeller.

Rapporten viser at nærmere 7 millioner barn og unge siden 2017 så langt er nådd av ECW-investeringene. 48,4 prosent av disse er jenter. Av alle barn som hittil er nådd av fondets investeringer, er halvparten jenter, og 43 prosent er flyktninger eller internt fordrevne barn.

I 2021 nådde ECW 3,7 millioner studenter i 32 land i kriser, og 48,9 prosent var jenter. Ytterligere 11,8 millioner studenter ble nådd gjennom fondets COVID-19 programmer. Disse tiltakene har brakt det totale antallet barn og unge støttet av COVID-19 programmer til 31,2 millioner, hvorav 52 prosent er jenter.

—  ECWs solide resultater i våre første fem års drift, er bevis for at vi kan snu tidevannet og styrke de mest marginaliserte jentene og guttene i kriser med håp, beskyttelse og mulighet for kvalitetsutdanning, reflekterte Yasmine Sherif, direktør for fondet.

ECW mobiliserte rekordhøye 388,6 millioner dollar i fjor. Totale bidrag topper nå 1,1 milliarder dollar til ECWs Trust Fund.

I 2016-2018 bidro Norge med 188 millioner kroner til fondet. I 2019 økte Norge støtten til ECW til 500 millioner kroner for perioden 2019-2022. Dette gjør at Norge er fondets femte største giverland.

Neste skritt: løfter å holde, langt å gå

Rapportens resultater ble utgitt i kjølvannet av sjokkerende nye tall utstedt av ECW i juni: 222 millioner studenter over hele verden har akutt behov for utdanningsstøtte. Dette inkluderer 78,2 millioner barn og unge som er ute av skolen og 119,6 millioner som går på skolen, men som ikke får en minimal kompetanse i matematikk og lesing.

— Mens det gjøres fremskritt, har vi fortsatt en lang vei å gå, sier Gordon Brown, FNs spesialutsending for global utdanning og tidligere statsminister av Storbritannia.

Giverkonferansen til fondet arrangeres av Sveits og ECW – i samarbeid med Norge, Tyskland, Niger, og Sør-Sudan – gjennom kampanjen 222 Million Dreams, og vil finne sted i Genève i februar 2023. Denne konferansen vil oppfordre enkeltpersoner og institusjoner, i privat og offentlig sektor, til å gi konkrete finansieringsbidrag til ECW.

—  Vi oppfordrer regjeringer, bedrifter og filantropiske aktører til å gi konkrete finansieringsbidrag til ECW. Disse vil bidra til å gjøre drømmer til virkelighet for barn som er lengst bak i kriser, sa Sherif.

Viktige trender

Ifølge rapporten har konflikt, tvunget migrasjon, klimarelaterte katastrofer og den sammensatte effekten av COVID-19-pandemien ført til en økning i utdanningskriser.

I 2021 ba ECW om 2,9 milliarder dollar i støtte, mer enn dobbelt så mye som i 2020. Selv om bidragene til utdanningsstipend nådde en rekord i 2021, med 645 millioner dollar, økte derimot det samlede finansieringsunderskuddet med 17 prosent. Dette er en bekymringsfull trend.

Høydepunkter i rapporten

  • Flere ECW-bevilgninger måler forbedrede nivåer av akademisk og/eller sosial-emosjonell læring. 53 prosent av tilskuddene som måler læringsnivået viser solide bevis på økt læringsnivå, sammenlignet med 23 prosent av aktive tilskudd i 2020.
  • Flere barn ble nådd med barnehagelærerutdanning, og videregående opplæring økte betydelig. Blant alle barn nådd av ECW-tiltak har andelen barn nådd med barnehagelærerutdanning økt fra 5 prosent i 2019 til 9 prosent i 2021. Andelen som ble nådd i videregående opplæring har økt fra 3 prosent til 11 prosent i samme periode.
  • 92 prosent av ECW-støttede programmer som rapporterte data, viste en forbedring i kjønnsparitet.
  • Flere jenter og gutter fullfører utdanningen og/eller går over til neste klasse/nivå, med en vektet fullføringsrate på 79 prosent og en overgang på 63 prosent.
  • Nærmere 27 000 lærere (52 prosent kvinner) ble opplært og viste en økning i kunnskap, kapasitet eller ytelse i 2021.
  • Over 13 800 læringsarealer har nå psykisk helse og/eller psykososiale støtteaktiviteter, og antallet lærere som er opplært i psykisk helse og psykososiale støtteemner har doblet seg i 2021 og nådde 54 000.

Abonner på nyhetsbrev: