[[suggestion]]
Debatt på FN-dagen: Når vi FNs bærekraftsmål innen 2030?

FN markerer sitt 75-årsjubileum i en tid med store globale utfordringer, forsterket av en verdensomspennende helsekrise med alvorlige økonomiske og sosiale påvirkninger. Covid-19 er en sterk påminnelse om behovet for samarbeid på tvers av grenser, sektorer og generasjoner.

Vår felles respons vil avgjøre hvor raskt verden kommer seg tilbake, og om vi oppnår bærekraftsmålene
innen 2030. 

Med bare 10 år igjen er en ambisiøs global innsats i gang for å oppfylle 2030-løftet. “The Decade of Action” krever at vi jobber
mot bærekraftige løsninger på alle verdens største utfordringer.

Dato

Fredag 23. oktober, kl 1300-1430

Program


13.00 Velkommen og introduksjon: Gro Lindstad, FOKUS-Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Debatt med blant andre:
Ine Eriksen Søreide (H), Utenriksminister
Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for utvikling og miljø
Anne Håskoll-Haugen, journalist
Thina Saltvedt, Senior Adviser at Group Sustainable Finance - Nordea

Ordstyrer:
Tone Foss Aspevoll, rådgiver i Tankesmien Agenda

Avslutning
Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

 

Påmelding

Skjer via denne lenken
På grunn av smittevern er det begrenset antall plasser i salen. Vi vil sette ekstra påmeldte på venteliste, så husk å melde deg av, dersom du likevel ikke har anledning til å komme.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet også streames via Facebook.

Stikkord

  • FN-dagen
  • FN75

Abonner på nyhetsbrev: