[[suggestion]]
Denne uka i FN: Norge leder møte om sanksjoner mot Nord-Korea

Nord-Korea: Norge leder møte om sanksjoner mot landet

Denne fredagen arrangerer Norge et åpent møte i Sikkerhetsrådet om sanksjoner mot Nord-Korea. Norge leder arbeidet i sanksjonskomitéen for Nord-Korea og Norges FN-ambassadør Mona Juul skal orientere rådet. Møtet skal diskutere ekspertpanelets siste rapport og anbefalinger til FNs medlemsland.   

FNs sikkerhetsråd informert om situasjonen i Tigray

— Kvinner og jenter i Tigray utsettes for seksuell vold som er så grov at det er vanskelig å ta det innover seg. Helsearbeidere rapporterer om gruppevoldtekter og voldtekter daglig, og frykter for sin egen sikkerhet og angrep på de få klinikkene som er i drift, fortalte FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikt, Pramila Patten til Sikkerhetsrådet.

Norges første 100 dager i Sikkerhetsrådet

Norge har holdt over 50 innlegg i rådsmøter siden vi ble medlem av Sikkerhetsrådet og påvirket innholdet i uttalelser og resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

FNs befolkningsrapport: Omtrent halvparten av kvinner får ikke bestemme over egen kropp

Flere hundre millioner kvinner er fratatt muligheten til å bestemme over egen kropp og seksualitet ifølge FNs belfolkningsfonds (UNFPA) årlige rapport om verdens befolkning. Omtrent halvparten av kvinner i rundt 57 land får ikke bestemme over sitt eget sexliv, og har ikke tilgang til prevensjon og helsehjelp.

Youth2030: Ny rapport vurderer FNs innsats for ungdom

FN lanserte en ungdomsstrategi i 2018 for å jobbe for unge og sikre at deres stemmer blir hørt i viktige beslutningsfora fram mot 2030. Er ny statusrapport gir svaret på hvordan vi ligger an. En av konklusjonene er at FN er gode på å jobbe for ungdom, men fortsatt har en jobb å gjøre når det kommer til å jobbe med ungdom, og spesielt inkludere marginaliserte grupper.   

Forum for urfolksspørsmål

FNs permanente forum for urfolksspørsmål møtes fra 19. til 30. april i New York. Det er den 20. gangen forumet samles. Årets tema er «Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner – og rollen urfolk spiller i oppnåelsen av bærekraftsmål 16.»

Visste du at bærekraftsmålene er oversatt til nordsamisk?

 

Ukraina-konflikten har igjen blitt høyaktuell

Myanmar: FN-topp vil ha umiddelbare tiltak mot militærregimet

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever en slutt på militæret i Myanmars systematiske brutalitet mot egen befolkning. Hun oppfordrer stater til å innføre sterke nok tiltak slik at undertrykkelsen opphører.

Palestina: FN-rapportør varsler om økt voldsbruk fra israelske bosettere

FNs spesialrapportør, Michael Lynk, sammen med flere andre FN-eksperter, advarer om israelsk vold i de okkuperte palestinske områdene, der ulovlige bosettere opererer i et klima av straffefrihet. Etter tre måneder i 2021 er det dokumentert over 210 tilfeller av bosettervold mot den palestinske befolkningen. 

Tre år i fengsel i Tyrkia for å feire Pride

Melike Balkan og medstudenter feiret i 2019 Pride ved METU-universitetet i Ankara. De ble utsatt for politivold og fengsling. Nå risikerer 18 studenter og en lærer inntil tre års fengsel.   

Amnesty International i Norge har en pågående underskriftskampanje hvor de krever at Melike og de andre frifinnes.

Rapporten The State of the Globe Climate 2020 lanseres 19. april

Rapporten kommer med utfyllende detaljer om ekstremvær, temperatur på land og i hav, is-smelting og økning av havnivå.  Rapporten tar også for seg virkningene dette har hatt på mennesker og natur, spesielt i covid-19 året 2020. Pressekonferanse med FNs generalsekretær og generalsekretæren i Verdens meteorologiorganisasjon, WMO 11.30 (norsk tid). 

Stikkord

  • Myanmar
  • Nord-Korea
  • Sikkerhetsrådet
  • Tigray
  • Ukraina
  • Urfolk
  • Youth2030

Abonner på nyhetsbrev: