[[suggestion]]
Denne uka i FN: Presset på Sikkerhetsrådet øker i Myanmar-saken

FNs sikkerhetsråd denne uka

Kina har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai

Mandag: Orientering fra UNITAD (FNs gruppe for bevisinnsamling for forbrytelser begått av IS). Sjefen for UNITAD, Karim Asad Ahmas Khan, orienterer Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet holder et lukket krisemøte om situasjonen i Øst-Jerusalem.

Tirsdag: Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Irak (UNAMI). Konsultasjoner om Libanon og 1559-rapporten som ba om avvæpning av alle militser og utvidelse av regjeringens kontroll over Libanons territorium.

Onsdag: Vedtak om å forlenge mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (UNISFA), som gjelder for grenseområdet mellom Sudan og Sør-Sudan. Orientering og konsultasjoner om Jemen, hvor spesialutsendingen for Jemen skal orientere rådet.

Denne dagen holdes også et uformelt Arria-møte om bruk av teknologi, innovasjon og partnerskap for å sørge for rettferdighet og at ansvarlige for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar. Nobelprisvinner Nadia Murad og menneskerettsadvokat Amal Clooney skal orientere rådet.

Torsdag: Ingen annonserte møter

Fredag: Militærpersonellkomiteen holder et lukket møte.

 

Myanmar: Presset på Sikkerhetsrådet øker

Over 200 sivilsamfunnsgrupper ber FNs sikkerhetsråd om å innføre en våpenembargo mot Myanmar for å beskytte sivile, men Kina har ingen planer om å støtte er slikt forslag.

Les saken på fn.no

 

Sikkerhetsrådet holder krisemøte om spenningene i Øst-Jerusalem

I dag holder Sikkerhetsrådet et krisemøte om spenningene i Øst-Jerusalem ved Al-Aqsa moskéen. Ti av de 15 medlemmene har bedt om krisemøtet, et av landene var Norge, ifølge Al-arabiya. Flere palestinske barn er skadet i sammenstøtene, og FNs generalsekretær uttrykker sterk bekymring for situasjonen, skriver UN News. Mandag morgen stormet israelske styrker Al-Aqsa moské-komplekset, skjøt med gummikuler og skadet flere hundre, skriver Al-Jazeera denne morgenen.

 

USA: FN-rapportør fordømmer nye lover mot fredelige demonstrasjoner

Florida, Oklahoma og andre delstater har innført nye lover for å undertrykke Black Lives Matters-bevegelsen. Lovene bryter med både folkeretten og grunnloven, hevder Clément Voule, FNs spesialrapportør for retten til fredelig forsamling og organisering.

- The targeting of the Black Lives Matter movement, while creating legal protections for those who attack them, is deeply disturbing, sa Voule.

Les hele uttalelsen her

 

Programmet for FNs høynivåforum for bærekraftsmålene er klart

Høynivåforumet for bærekraftsmålene (HLPF) er FNs viktigste plattform for bærekraftig utvikling der statsledere fra hele verden deltar. Forumet holdes 6.-15. juli 2021 og nå er programmet klart:

Her finner du årets program  

 

Fortsetter Guterres som generalsekretær?

"En brobygger og en fredsmekler", slik beskrev generalsekretær António Guterres seg selv da han talte til Generalforsamlingen om hvorfor han ønsker å fortsette som generalsekretær. Prosessen er i gang for å velge generalsekretær for en ny fem-års periode fra januar 2022. Ifølge FN-pakten, er det FNs sikkerhetsråd som offisielt leverer sin anbefaling om hvem som bør fylle posten som generalsekretær. Anbefalingen vedtas gjennom en resolusjon ved flertall i Generalforsamlingen. 

Les mer på UN news

 

Pandemien gir muligheter til å tenke nytt i turistindustrien

Turismen er en av sektorene som er aller hardest rammet av covid-19-pandemien. Kvinner, ungdom og arbeidere i uformell sektor er de som har høyest risiko for å miste jobben som følge av krisen. Å bygge opp igjen industrien på en bedre og mer bærekraftig måte, må anses som en stor mulighet for en sektor med over 300 millioner arbeidere, ifølge ILO news.

Ifølge en fersk ILO-rapport, bør alle land og alle sektorer i arbeidslivet legge bedre planer for fremtidige helsekriser. Dette kan gjøres ved å etablere sunne og motstandsdyktige systemer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

 

Verdensdagen mot barnearbeid 12. juni 

FN har utpekt 2021 som det internasjonale året for å få slutt på barnearbeid. Onsdag denne uken markeres Verdensdagen mot barnearbeid -- en markering som får ekstra betydning etter at ILOs konvensjon 182 for å avskaffe barnearbeid ble universelt ratifisert i fjor.

Dette skjer samtidig med at koronapandemien ser ut til å reversere den store framgangen de siste 20 årene. Verdensdagen vil bli markert med en aksjonsuke med en rekke nasjonale, regionale og globale tiltak og arrangementer. Fristen for å melde inn bidrag til den globale kampanjen er 15. mai. 

Den globale alliansen 8.7, som viser til bærekraftsmål 8.7, og ILO samarbeider om kampanjen End Childlabour 2021. 

Abonner på nyhetsbrev: