[[suggestion]]
Denne uka i FN: Reform av Sikkerhetsrådet et must for å ende «handlingslammelse»

Reform av Sikkerhetsrådet et must for å ende «handlingslammelse»

Krig og konflikt raser i alle verdens hjørner – fra Ukraina og Sudan til Myanmar, Haiti og Gaza. Nå haster det som aldri før med reform av Sikkerhetsrådet, understreker mange, inkludert presidenten av Generalforsamlingens 78. sesjon (UNGA78). Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

Uka fremover i Sikkerhetsrådet

I november har Kina presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I desember tar Ecuador over presidentskapet.

Mandag: Sikkerhetsrådet vil samles i en åpen debatt om å fremme bærekraftig fred gjennom utvikling, under agendapunktet «Opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet». De forventede brieferne er FNs generalsekretær, António Guterres, Dilma Rousseff, president for Den nye utviklingsbanken (New Development Bank) – en multilateral utviklingsbank som tar sikte på å mobilisere ressurser til infrastruktur og bærekraftige utviklingsprosjekter i fremvoksende markeder – og Jeffrey Sachs, president for FNs Sustainable Development Solutions Network – en organisasjon etablert av FN for å fremme FNs bærekraftsmål på nasjonalt og internasjonalt nivå – og direktør for senteret for bærekraftig utvikling ved Columbia University.

Tirsdag: Rådet vil holde lukkede konsultasjoner om generalsekretærens rapport om fiendtlighetene mellom sjiagruppen Hizbollah og Israel, per resolusjon 1701 vedtatt i 2006. De forventede brieferne er FNs spesialkoordinator for Libanon, Joanna Wronecka, og FNs undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix. Etter konsultasjonene, vil Rådet diskutere situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) under «Enhver annen sak». USA ba om møtet for å diskutere nylige anklager om alvorlig mishandling, inkludert seksuell utnyttelse og overgrep, fra medlemmer av den sørafrikanske militærkontingenten til FNs stabiliseringsoppdrag i landet (MONUSCO). Lacroix, FNs undergeneralsekretær for ledelsesstrategi, politikk og overholdelse, Catherine Pollard, og spesialkoordinator for forbedring av FNs reaksjon på seksuell utnyttelse og overgrep, Christian Saunders, forventes å orientere Rådet. En orientering om Ukraina med søkelys på krigens effekter på kritisk infrastruktur og matsikkerhet vil også holdes på tirsdag, forespurt av Albania og USA. Assisterende generalsekretær for Europa, Sentral-Asia og Amerika, Miroslav Jenča, vil orientere. En representant for Verdens matvareprogram (WFP) kan også orientere. Etter orienteringen om Ukraina vil Rådet holde lukkede konsultasjoner om Fellesstyrken av gruppen på fem for Sahel (FC-G5S) som Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger (G5 Sahel) etablerte i 2017. Assisterende generalsekretær for Afrika i avdelingene for politiske og fredsbyggende spørsmål og fredsoperasjoner (DPPA-DPO), Martha Ama Akyaa Pobee, er den forventede brieferen.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde en åpen orientering om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert i Palestina». Malta og De forente arabiske emirater (UAE) ba om møtet for å diskutere «den dypt bekymrende utviklingen i Det okkuperte palestinske territoriet, og den alvorlige innvirkningen på kvinner og barn». Representanter fra UN Women og FNs barnefond (UNICEF) forventes å orientere Rådet.

Ellers denne uken vil Rådet fortsette å overvåke utviklingen knyttet til Sudan. Den 16. november sendte Sudans FN-ambassadør i New York, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, et brev til generalsekretæren som formidler beslutningen til Sudans regjering om å avslutte FNs integrerte overgangsoppdrag i Sudan (UNITAMS), med umiddelbar virkning. Medlemmene vil også fortsette å forhandle om fornyelsen av sanksjonsregimet for Al-Shabaab. Den 15. november vedtok Rådet enstemmig resolusjon 2711, en kort teknisk videreføring av sanksjonsregimet frem til 1. desember, for å gi tid til ytterligere drøftelser om fornyelsen. Rådet vurderer også rapporten om Afghanistan, som de mottok 9. november, og hvordan de skal svare på anbefalingene i rapporten. Vurderingen, som Rådet ba om i resolusjon 2679 på 16. mars, gir anbefalinger for en integrert og sammenhengende tilnærming for å møte dagens utfordringer Afghanistan står overfor.

Gaza-krisen: Sikkerhetsrådet ber om akutte, utvidede humanitære pauser

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om den humanitære situasjonen i Gaza. Den ber om akutte «humanitære pauser og korridorer» over hele stripen. Les saken på fn.no.

— Dette må stoppe, sier FN-sjefen, mens dødsfall og fordrivelse øker i Gaza

Økt antall tap, angrep på skoler og krisesentre, inkludert drapet på en FN-arbeider, og en lammende drivstoffmangel som blokkerte hjelpeleveranser, har vært et dystert bakteppe i Gaza i løpet av helgen, da Verdens helseorganisasjon (WHO) hjalp til med å evakuere 31 babyer i kritisk tilstand ved det beleirede Al-Shifa-sykehuset. FN-sjefen ber om en humanitær våpenhvile midt i den pågående Israel-Palestina-krisen. Les saken på UN News.

Utenriksministerens svar på spørsmål om etterforsking av krigsforbrytelser i Gaza. Les saken på regjeringens sider.

Spørsmål til utenriksministeren om en internasjonal fredsstyrke med FN-mandat i Gaza fra Guri Melby (V). Les saken på Stortingets sider.

Myanmar: Intense kamper sprer seg til byer, sivile søker ly. Les saken på UN News.

Sudan: Dødelig «voldsspiral» fortsetter, Khartoum ber om «umiddelbar avslutning» av FN-oppdrag. Les saken på UN News.

Sudan: «Seks dager med terror» i Vest-Darfur, etnisk-baserte angrep øker. Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

Derfor må vi trappe opp kampen mot hat og beskytte menneskerettighetene

Verden markerte Den internasjonale toleransedagen 16. november. Dessverre, grunnet konflikten mellom Israel og Hamas, peker pilene oppover for hatytringer, antisemittisme og islamofobi, og nedover for toleranse og samhold. FN understreker at dette er uakseptabelt. Les saken på fn.no.

Enighet i FN om å anerkjenne innsatsen til menneskerettighetsforsvarere

En resolusjon om menneskerettighetsforsvarere fremmet av Norge er enstemmig vedtatt i FN. Les saken på regjeringens sider.

De norske barnevernssakene – ofte stilte spørsmål. Les saken på NIMs sider.

Regjeringen trapper opp arbeidet mot samehets. Les saken på regjeringens sider.

Arbeidsliv

Mer må gjøres for å beskytte rettighetene til sjøfolk og fiskere

Den første felles konferansen for sjøfolk på høyt nivå organisert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) anerkjente den sentrale rollen som sjøfolk og fiskere spiller i fremtidig global utvikling. Les saken på ILOs sider.

Matsikkerhet

Etiopia: WFP lanserer ny driftsmodell for å gjenopprette matdistribusjon til millioner av sårbare familier

Verdens matvareprogram (WFP) ruller ut sin nye tilnærming til Etiopia-operasjoner, og har som mål å nå 3,2 millioner mennesker med mathjelp – for første gang siden juni. WFPs matvarehjelp ble opphevet over hele landet etter rapporter om store avledninger tidligere i år. Les saken på WFPs sider.

WFP: Hele Gaza-befolkningen trenger nå mathjelp. Les saken på UN News.

Helse

Sudan: Humanitære organisasjoner trapper opp responsen mot dødelig kolerautbrudd

Midt i den pågående krisen opplever Sudan et dødelig utbrudd av sykdommen, ifølge OCHA. Det forventes at koleravaksiner kommer til lande denne måneden. Les saken på UN News.

WHO lanserer kommisjon mot ensomhet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har annonsert en ny kommisjon som skal ta tak i ensomhet som en presserende helsetrussel, fremme sosial tilknytning som en prioritet og øke innsatsen i alle verdens land. Les saken på WHOs sider.

WHO: Globale partnere hyller fremgang mot å eliminere livmorhalskreft, og understreker utfordringer. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

Utilstrekkelig klimaplanfremgang, COP28 må sette scenen for umiddelbar handling

En fersk FN-rapport finner at nasjonale klimahandlingsplaner fortsatt er utilstrekkelige for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader og oppfylle målene i Parisavtalen. Les saken på UNFCCCs sider.

Grønland slutter seg til Parisavtalen. Les saken på UNRICs sider.

Barn og etterslekten trenger bedre klimabeskyttelse

Tusenvis av klimasøksmål pågår verden over, mer enn 100 av dem basert på menneskerettigheter. Slike søksmål har vi ikke i Norge ennå, men Stortinget har god grunn til å følge opp klimautvalgets forslag. Les saken på Dagens næringslivs sider.

WMO advarer: «Ingen ende i sikte» for økende klimagassutslipp. Les saken på  UN News.

Håp øker om historisk traktat for å begrense plastforurensning. Les saken på UN News.

India: Norge skal støtte klimamotstandsprosjekt i Assam. Les saken på WFPs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

30. oktober24. november: Den 78. sesjonen av FNs komité mot tortur, som vil gjennomgå rapportene fra Burundi, Costa Rica, Kiribati, Danmark, Egypt og Slovenia. Les mer her.

7.22. november: UNESCOs 42. årsmøte. Les mer her.

20. november: Lansering av UNEPs utslippsgapsrapport 2023. Les mer her.

20.24. november: Menneskerettighetsrådets del to av den 21. sesjonen til den mellomstatlige arbeidsgruppen for effektiv implementering av Durban-erklæringen mot rasisme og erklæringens handlingsprogram. Les mer her.

20.24. november: Den 3. konferansen arrangert av Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) om luftfart og alternative drivstoff (CAAF/3). Les mer her.

20. november15. desember: Verdens radiokommunikasjonskonferanse 2023, arrangert av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU). Les mer her.

27. november: Seminar om hvordan vi skaper bærekraftige livstiler i Norge, organisert av Framtiden i våre hender og FN-sambandet. Fristen for å melde deg på er i dag, 20. november. Les mer og meld deg på her.

Fra FN-kalenderen:

Stikkord

 • Arbeidsliv
 • COp28
 • FN-dager
 • fred og sikkerhet
 • Generalforsamlingen
 • Helse
 • ILO
 • IMO
 • Israel-Palestina-konflikten
 • Klima og miljø
 • Kommende arrangementer
 • Matsikkerhet
 • Menneskerettigheter
 • Myanmar
 • Sikkerhetsrådet
 • Sudan
 • UN Women
 • UNICEF
 • WFP
 • WMO

Abonner på nyhetsbrev: