[[suggestion]]
Dette er FNs migrasjonsplattform

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.I desember vedtas FNs migrasjonsplattform, også kalt The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dette skjer under en konferanse i Marrakech, Marokko 10 og 11. desember 2018. Forhandlingene om denne plattformen startet i april 2017.

Dette er bakgrunnen: 19. september 2016 møttes verdens ledere til FNs generalforsamling i New York, for å diskutere verdens utfordringer relatert til migrasjon og forholdene for mennesker på flukt. Møtet satte situasjonen for flyktninger og migranter opp blant de største globale utfordringene som vi står overfor.

Møtet i New York i 2016 resulterte i det som har blitt kalt New York-deklarasjonen for flyktninger og migranter. Her vedtok FNs 193 medlemsland retningslinjer for hvordan verden de neste årene skal møte utfordringen med de store mengdene mennesker som er på flukt eller flyttefot. New York-deklarasjonen ønsker å legge opp til trygge rammer for mennesker som har måtte flykte fra sine hjem på grunn av krig eller konflikt.

Et konkret vedtak fra New York-deklarasjonen er arbeidet med en felles plattform for hvordan man kan sikre rettighetene til migranter og flyktninger, men også hvordan man kan sikre grensekontroll og sikre trygg reise hjem til opprinnelseslandet.

Arbeidet med å utvikle denne felles migrasjonsplattformen startet opp i april 2017, og det har vært flere runder med forhandlinger i FN siden den gang. Referater og avtaleutkast kan du finne på her.

Les mer om konferansen i Marrakech på her.

USA og Ungarn har valgt å stå utenfor disse forhandlingene siden starten. Østerrike annonserte i oktober at de ikke ønsker å underskrive avtalen. Polen har signalisert at de også vurderer å trekke seg ut.

Regjeringen har med Høyre og Venstres stemmer mot Frps vedtatt at Norge skal slutte seg til FNs migrasjonsavtale. Frp tar dissens i denne saken, de ønsker ikke at Norge skal skrive under på FNs migrasjonsplattform i desember.

LENKE: Les regjeringens holdning til migrasjonsplattformen her.

FAKTA: Hva innebærer FNs migrasjonsplattform?

  • Plattformen danner et rammeverk for håndtering av migrasjon.
  • Den samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.
  • Dokumentet skal gi FNs medlemsland en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon.
  • Innvandring skal skje i henhold til nasjonal lovgivning og forblir et nasjonalt ansvar.
  • Plattformen kan bli brukt som utgangspunkt for dialog mellom statene om nasjonale beslutninger.
  • Dette er ikke en juridisk bindende avtale, ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer norsk lovgivning.
  • Plattformen krever ikke amnesti for ulovlige innvandrere.
  • Den sier ikke noe om hvor mange flyktninger eller innvandrere Norge skal ta imot.

Stikkord

  • FNs generalforsamling
  • FNs migrasjonsplattform

Abonner på nyhetsbrev: