[[suggestion]]
Flaggseremoni for de nye medlemmene av FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd har fra januar 2021 fem nye medlemmer: Kenya, India, Mexico, Irland og Norge. Da er det tradisjon at landets flagg blir hengt opp utenfor Sikkerhetsrådet under en offisiell seremoni.

Norges FN-ambassadør, Mona Juul var til stede under flaggseremonien. – Vi er stolte og ydmyke over mandatet vi har fått fra FN. Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for å sikre fred og utvikling, sa Juul. Ambassadøren vektla at internasjonal rett og menneskerettighetene vil danne grunnlaget for Norges arbeid i Sikkerhetsrådet. – Selv om vi har realistiske mål for Norge i Sikkerhetsrådet har vi høye ambisjoner for vårt arbeid med å sikre at rådet beskytter mennesker mot lidelse, krig, og væpnet konflikt, sa Juul og la til at dette er særlig viktig for millioner av barn i verden som har rett på en bedre fremtid.

Sikkerhetsrådet har femten medlemmer og mange kaller det for verdens mektigste rom. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet og har vetorett. De ti andre medlemmene er medlemsland som blir valgt av de 193 landene i FNs generalforsamling. Norge skal sitte i Sikkerhetsrådet i 2021 og 2022.

Abonner på nyhetsbrev: