[[suggestion]]
Globalt arbeidsliv og sosiale trender

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.World Employment and Social Outlook: Trends 2020

Guy Ryder, generaldirektør i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) lanserte 20.januar rapporten World Employment and Social Outlook: Trends 2020 (WESO). WESO-rapporten analyserer sentrale arbeidsmarkedsspørsmål som arbeidsledighet, fattigdom og lønnsforskjeller og ser på hvilke faktorer som utelukker folk fra arbeidslivet.

Rapporten stiller spørsmål om arbeidsledighetstallene er den mest pålitelige indikasjonen på aktiviteten i arbeidsmarkedet. Den ser at det som helt nødvendig med god kartlegging for å evaluere hvorvidt arbeidsmarkedet makter å distribuere fortjenesten av økonomisk vekst. I en slik evaluering må vi vite med større presisjon enn i dag hvilke grupper som vinner og hvilke som taper. Solide svar på slike problemstillinger er viktige i utformingen av bærekraftig sosio-økonomisk utviklingspolitikk.

Les hele rapporten World Employment and Social Outlook: Trends 2020

Les et firesiders sammendrag av rapporten her

Fire hovedfunn fra årets rapport:

  1. Lavere vekst og manglende inkludering svekker lavinntektslandenes evne til å bekjempe fattigdom og forbedre arbeidsforholdene.
  2. Det trengs bedre systemer for å måle underutnyttelse av arbeidskraft enn de som ofte brukes. Arbeidsledighetstallene tilslører den store mengden som har arbeid, men som også har restarbeidskraft de ikke får brukt.
  3. For folk som er i arbeid er det langt fra noen selvfølge at jobben foregår under trygge, anstendige forhold. Ofte er lønna utilstrekkelig, de mangler sosial beskyttelse og grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Dette er særlig utbredt i den uformelle økonomien, som har den største andelen arbeidende fattige.
  4. De store ulikhetene i tilgang på arbeid og i arbeidsbetingelser har noen klare fellestrekk. Disse er basert på geografi (mellom land, og mellom arbeidere på landet og i byer), på kjønn og på alder. Nye ILO -tall viser at ulikheten i arbeidsinntekt globalt, er langt større enn tidligere antatt.
World Employment and Social Outlook: Trends 2020 - The report in short

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: