[[suggestion]]
ILO: Hjemmearbeidende trenger bedre beskyttelse

De endelige tallene for 2020 er ikke klare enda, men i de første månedene etter pandemien brøt ut, hadde 1 av 5 arbeidere i verden ikke en bestemt arbeidsplass å gå til. De jobber fra hjemmet sitt eller andre steder de har tilgang til, som ikke er samme sted som arbeidsgiveren jobber . 

Mangler gode rettigheter

 90% av de hjemmearbeidende i lav- og mellominntekts-land, jobber uformelt. Det vil si at de er uten en vanlig arbeidskontrakt, ofte uten sosiale sikkerhetsnett, og at de sjelden er organisert eller beskyttet av arbeidstakerrettigheter. I mange tilfeller er hjemmearbeidere definert som selvstendige kontraktører og rettighetene omfatter ikke dem. 

I Norge vil de som kan kategoriseres som arbeidstakere (I arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 1-8 defineres arbeidstaker som «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste»), beskyttes av forskriften «Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem». 

Bedre rettigheter etter koronaen? 

ILO håper at koronapandemien vil rette fokus mot disse arbeiderne i større grad enn før, og bidra til å løfte hjemmearbeidernes rettigheter. 

– Hjemmearbeid vil sannsynligvis spille en viktig rolle framover. Derfor må myndighetene i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, jobbe for at alle hjemmearbeidere synliggjøres og tas inn i et anstendig arbeidsliv. Det gjelder uavhengig av om de vever i Indonesia, lager sheasmør i Ghana, tagger bilder i Egypt, syr munnbind i Uruguay eller jobber digitalt i Frankrike, skriver ILO ifølge NTB. 

Her kan du se hvilke land som har ratifisert ILO konvensjon 177 om hjemmearbeid, Norge har så langt ikke blant de som har ratifisert konvensjonen.

Abonner på nyhetsbrev: