[[suggestion]]
ILO understreker viktigheten av motstandsdyktige bedrifter i usikre tider

Motstandsdyktige bedrifter spiller en kritisk rolle i å beskytte arbeidsplasser og støtte økonomisk vekst, ifølge en ny rapport laget av Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) avdeling for arbeidsgivere (ACT/EMP). Dette melder ILO i en pressemelding.

Den ferske rapporten, «Business resilience in retrospect: Lessons from the Covid-19 pandemic», ser nærmere på erfaringene til bedriftsledere fra ulike sektorer og regioner under pandemien for å forstå strategiene de brukte for å håndtere enestående utfordringer.

Den fremhever hvordan tilpasningsevne og smart planlegging er avgjørende for å beskytte arbeidsplasser og støtte økonomisk vekst. Den finner også ut at bedrifter må sette søkelys på nødvendige driftsaspekter, som å forstå og styrke globale forsyningskjeder, samarbeide i krisetider, prioritere verdier, bruke teknologi klokt og ta raske beslutninger.

Under pandemien innså selskaper at de var mer tilkoblet enn noen gang, noen ganger på måter de ikke hadde vært klar over. Bedrifter som omfavnet disse prinsippene viste motstandskraft og tilpasningsevne i møte med utfordringer, ifølge analysen.

Utslagsgivende faktorer

Rapporten viste også at offentlige myndigheter er i dag mer smidige når det gjelder å identifisere og redusere systemiske økonomiske risikoer – spesielt i sammenheng med forsyningskjedeavbrudd. Denne reaksjonsevnen stod i sterk kontrast til tidligere kriser, og understreket behovet for tilpasningsdyktige reguleringer og internasjonalt samarbeid – for å opprettholde åpne grenser og lette uavbrutt forretningsdrift.

Å omfavne teknologisk utvikling hjalp også bedrifter med å bedre håndtere krisen, understreker rapporten. Selskaper med proaktive teknologiinvesteringer var bedre posisjonert til å navigere rundt forstyrrelsene. Analysen konkluderer også med at mennesker forblir i hjertet av virksomheter. Verdier som tillit, rettferdighet og psykisk velvære spilte sentrale roller i å styre bedrifter gjennom pandemien.

Lær mer

Les mer om arbeidsliv her

Les mer om ILOs arbeid her

 

Stikkord

  • Arbeidsliv
  • Bærekraftige bedrifter
  • Covid-19-pandemien
  • ILO

Abonner på nyhetsbrev: