[[suggestion]]
ILO: Vi må gjøre langt mer for å unngå en sysselsettingskrise

Langt mer må gjøres for å beskytte arbeidere og støtte virksomheter som sliter. Dette gjelder spesielt i lav- og mellominntektsland, sa Guy Ryder, generaldirektør i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) til arbeidsministrene i G20-landene.

«Når krisen nå sprer seg til lav- og mellominntektsland, vil vi måtte gjøre langt mer for å beskytte arbeidere og støtte næringslivet, siden disse landene er dårligere forberedt på en langvarig krise. Hvis ikke, vil kombinasjonen av store uformelle økonomier og lav grad av sosial beskyttelse bety katastrofe for mennesker og økonomien i mange land,» sier Ryder, ifølge en pressemelding fra ILO. 

I en uttalelse etter det ekstraordinære G20-møtet i forrige uke, forpliktet arbeidsministrene i G20-landene seg til «fullskala globalt samarbeid … og en menneskesentrert tilnærming for å sikre sysselsetting, styrke sosial beskyttelse, stabilisere arbeidsforhold og fremme grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen».  

Stikkord

  • arbeidsliv
  • ILO

Abonner på nyhetsbrev: