[[suggestion]]
IOM og ILO styrker samarbeidet om migrasjon

Rammeverket skal blant annet bidra til et bedre styresett knyttet til migrasjon, kapasitetsbygging og politisk samstemthet nasjonalt, regionalt og globalt. Avtalen ble signert 23. oktober. 

Avtalen bygger på de to organisasjonenes respektive fortrinn og ekspertise. Målet er å fremme migranters rettigheter og muligheter for anstendig arbeid og vil være et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer på ilo.org

 

Stikkord

  • ILO
  • IOM

Abonner på nyhetsbrev: